Rural & Tech #DemoDayEvent

Rural & Tech #DemoDayEvent

Σχετικά με τα Demo Day events: Ένα event παρουσίασης “pitching”, στο οποίο κοινωνικοί επιχειρηματίες, ΜΚΟ και πολλά υποσχόμενες startups έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες/εγχειρήματά τους και να συνδεθούν με επενδυτές περιβαλλοντικού και...
ΑΙ στην ηγεσία και τον μετασχηματισμό του χώρου εργασίας #SkillShare

ΑΙ στην ηγεσία και τον μετασχηματισμό του χώρου εργασίας #SkillShare

Σχετικά με τα Skillshare events: Τα μέλη της κοινότητας και η ομάδα του Impact Hub Athens μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σύντομες συνεδρίες κάθε μήνα! Η ανταλλαγή δεξιοτήτων, η δικτύωση και η έμπνευση μεταξύ των μελών της κοινότητας του Impact Hub...
Speed Dating με το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε)

Speed Dating με το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε)

Τι είναι τα speed dating events: Η δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας προϋποθέτει την αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ μη-αναμενόμενων “συμμάχων”. Μέσω μιας σειράς σύντομων 1:1 συνεδριών επιχειρηματικής υποστήριξης, φέρνουμε σε επαφή ειδικούς με...

Pin It on Pinterest