ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ενεργώντας ως ένα εφαλτήριο για την εξερεύνηση καινοτόμων ιδεών, την ανταλλαγή γνώσεων και την πρόσβαση σε πόρους και κεφάλαια, δημιουργούμε ένα οικοσύστημα που έχει τη δύναμη να υποστηρίξει ένα νέο οικονομικό μοντέλο – ένα νέο τύπο οικονομίας που οραματιζόμαστε, οικοδομημένο στις αξίες της συνδημιουργίας. Μέχρι τώρα, ο θετικός αντίκτυπος των μελών μας μπορεί να μετρηθεί σε διάφορους τομείς όπως: κοινωνική ένταξη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, υγεία, εκπαίδευση, μετανάστευση & ενσωμάτωση, τέχνες, τεχνολογία κ.ά.

Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων και προσωποποιημένων υπηρεσιών, που καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης της κάθε επιχείρησης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται. Από το στάδιο της αρχικής σύλληψης και του σχεδιασμού μιας καινοτόμου ιδέας, μέχρι την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας κοινωνικής επιχείρησης μέσα από την καθοδήγηση και την τεχνογνωσία που παρέχουμε με το Impact Hub Academy.

Pin It on Pinterest