Impact Hub Athens και Ίδρυμα Google ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής κοινότητας στην ελληνική περιφέρεια.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης ύψους 150Κ στις εξής επιχειρηματικές δομές, που θα αναπτύξουν προγράμματα με αντικείμενο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα:

 • Rural Incubator : ΒΟΡΕΙΑ/ΝΟΤΙΑ ΠΙΝΔΟΣ, Τα Ψηλά Βουνά
 • Rural Incubator: ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Bizrupt NGO
 • Rural Incubator: ΦΛΩΡΙΝΑ / ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (Ο.Ε.ΝΕ.Φ.)
 • Rural Incubator: Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
 • Rural Incubator: ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕτΑΠ, Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων
 • Rural Incubator: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, LightHub- Επιμελητήριο Αλεξανδρούπολης
 • Rural incubator: ΚΥΚΛΑΔΕΣ, Impact Hub Athens

& Fellows:

 • Νότια Τζουμέρκα, Μπουλούκι – Περιοδεύον Εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης
 • Καλαμάτα, Phaos Κοιν.Σ.Επ.

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια δράσης στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, επεκτείνουμε το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας και στην Περιφέρεια. Στόχος μας είναι η δημιουργία και η διατήρηση – και μετά το τέλος του προγράμματος- ενός δικτύου επιχειρηματικών φορέων σε όλη την Ελλάδα, που θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται και να συνεργάζονται με το Impact Hub Athens για την παραγωγή και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων για το περιβάλλον.

Οφέλη

Οικονομική υποστήριξη 20-50κ για 3-5 επιχειρηματικές δομές, εκπαιδευτικά εργαλεία, mentoring, ενδυνάμωση και δικτύωση.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά τα οφέλη:

 • Χρηματοδότηση 20-50κ
 • Εκπαιδευτικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, γνωριμίας με μεθοδολογίες και εμβάθυνσης σε επιχειρηματικα εργαλεία για την ομάδα που θα τρέξει το πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 • Οδηγός υλοποίησης προγράμματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό
 • Οδηγός στρατηγικής και ανάπτυξης των κέντρων επιχειρηματικότητας 
 • 1-1 υποστήριξη & coaching κατα τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Επίσημη σύνδεση με το δίκτυο και την κοινότητα του Impact Hub

 

Αναλυτικα οι στόχοι:

Ο γενικός μας στόχος είναι να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιχειρηματικών εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες για όλους 

Ο παραπάνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων δύο ειδικών στόχων:

 • Καθορισμός ενός μονοπατιού ανάπτυξης δεξιοτήτων με την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων επιχειρηματικής μάθησης 
 • Σχεδιασμός μιας επαγγελματικής προσέγγισης επιμόρφωσης, με βάση τις ανάγκες της έκαστης περιοχής, η οποία θα αφοσιώνεται στην κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση στις μικρές περιοχές της επαρχίας

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την υλοποίηση μιας σειράς δραστηριοτήτων που θα αποφέρουν τα ακόλουθα τελικά αποτελέσματα: 

 • 30 άτομα ενδυναμώνονται και εξοπλίζονται με νέες δεξιότητες, νέα εργαλεία και νέες διασυνδέσεις για να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα
 • Μια δοκιμασμένη μεθοδολογία για την επώαση της καινοτομίας στην επαρχία, βασισμένη σε πραγματικές εφαρμογές και γνώσεις, κωδικοποιείται ώστε να μοιραστεί και να υιοθετηθεί σε άλλες περιοχές, μέσα από εργαστήρια μάθησης, καθοδήγησης και διασυνδέσεων
 • Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που προσεγγίζει την επιχειρηματική ενδυνάμωση χωρίς αποκλεισμούς με ολιστικό τρόπο, με ισχυρή οπτική του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες, από την επικοινωνία έως την καθοδήγηση ή τη δικτύωση, με στόχο οι ωφελούμενοι να είναι στο 50% γυναίκες και άλλοι περιθωριοποιημένοι μελλοντικοί επιχειρηματίες
 • Σύνταξη ενός τεύχους με συμπεράσματα και case studies για την ανάπτυξη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην επαρχία, βάση της εμπειρίας στις 3-5 περιοχές για τη συμμετοχή και την υποστήριξη από τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων και άλλους κρίσιμους παράγοντες
 • Δημιουργία ενός δικτύου από 5 συνεργάτες που είναι έτοιμοι να αναβαθμίσουν τα προγράμματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην περιφέρεια, προωθώντας παράλληλα την πρακτική σε όλη τη χώρα μέσα από δράσεις επικοινωνίας και σύγκλησης

Γιατί

 Η καινοτομία στις αγροτικές, νησιώτικες, ορεινές περιοχές, είναι ένα θέμα που αρχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως από φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές και επιχειρηματίες. Πρόκειται για μια τάση που θα γίνει ισχυρότερη και πιο ζωτικής σημασίας- ιδίως όταν το θέμα εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της κλιματικής κρίσης. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε καλές πρακτικές και εργαλεία περιπτώσεων, να εμπλέκουμε τοπικούς εταίρους και να ενδυναμώνουμε τις κοινότητες εκ των έσω μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την ανάπτυξη βιώσιμων πρωτοβουλιών που λαμβάνουν υπόψη τόσο τη φύση όσο και τους ανθρώπους.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μικρές περιοχές της επαρχίας συμμετέχουν λιγότερο στη περιβαλλοντική μετάβαση σε σύγκριση με τις αστικές. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως ζήτημα συχνά δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους μη προνομιούχους πληθυσμούς, επομένως είναι κρίσιμο να ενδυναμωθούν και να κινητοποιηθούν οι πρωτοπόροι επιχειρηματικών πρωτοβουλιών γύρω από αυτό το θέμα αυτό στην περιφέρεια της χώρας.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει ανάγκη για μια “οικοσυστημική” αλλαγή ώστε να φτάσουν υπηρεσίες επώασης και υποστήριξης επιχειρήσεων πιο κοντά σε ολόκληρη την κοινωνία.  Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης ως μέσα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή στους ανέργους και τα ευάλωτα άτομα δημιουργούν νέες ευκαιρίες για να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία με όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

Η καινοτομία στις αγροτικές, νησιώτικες, ορεινές περιοχές, είναι ένα θέμα που αρχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως από φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές και επιχειρηματίες. Πρόκειται για μια τάση που θα γίνει ισχυρότερη και πιο ζωτικής σημασίας- ιδίως όταν το θέμα εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της κλιματικής κρίσης. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε καλές πρακτικές και εργαλεία περιπτώσεων, να εμπλέκουμε τοπικούς εταίρους και να ενδυναμώνουμε τις κοινότητες εκ των έσω μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την ανάπτυξη βιώσιμων πρωτοβουλιών που λαμβάνουν υπόψη τόσο τη φύση όσο και τους ανθρώπους.

Η στήριξη της ισότητας των φύλων στις περιοχές αυτές είναι επίσης πολύ σημαντική. Πάνω από το 70% των φτωχών ανθρώπων στον κόσμο ζουν σε αγροτικές περιοχές και οι περισσότερες γυναίκες και άνδρες της υπαίθρου βασίζονται στη γεωργική παραγωγή. Αυτοί οι πληθυσμοί, ειδικά οι γυναίκες, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματικούς πόρους, υπηρεσίες, οργανισμούς ανάπτυξης δεξιοτήτων, παραγωγικές υποδομές και τεχνολογία αιχμής. Η αναβάθμιση της κατάρτισης των γυναικών και η σύνδεσή τους με επιχειρηματίες, ομότιμους και εταίρους σε ολόκληρη τη χώρα, θα ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες, θα προωθήσει την απασχόληση, θα αυξήσει την εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη συμμετοχή, ενώ θα μεταμορφώσει τις τοπικές κοινότητες μέσω των αξιών της ισότητας και της ένταξης για καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους.

 

Προσέγγιση

Πώς λοιπόν συμβαίνει η καινοτομία στις περιοχές της επαρχίας και πώς μπορούμε να την τονώσουμε; 

Η “πράσινη καινοτομία” μπορεί να συμβεί με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Χαρτογράφηση των αναγκών και των προκλήσεων σε τοπικό επίπεδο που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
 • Προώθηση της έννοιας της πράσινης και δίκαιης μετάβασης, καθώς και της σημασίας της εφαρμογής τους για την τοπική (κοινωνική, φυσική και οικονομική) ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων των κατοίκων γύρω από επιχειρηματικές δεξιότητες, με βασικές αρχές την κοινωνική οικονομία και καινοτομία
 • Εκτέλεση πιλοτικών προγραμμάτων επιχειρηματικής υποστήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών σε επιχειρηματικά εγχειρήματα
 • Προώθηση των αποτελεσμάτων για να κινητοποιηθούν φορείς σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
 • Αξιοποίηση της διαδικασίας για τον καθορισμό των αναγκών πολιτικής για παρέμβαση και υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο 
 • Διεξαγωγή και συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια και δράσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων για την άμεση σύνδεση των δικαιούχων με τις τοπικές αρχές και τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες δράσεις παρακολούθησης της υποστήριξης

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Σε φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας  (θερμοκοιτίδες, incubators κ.α) και οργανισμούς που διαχειρίζονται και χτίζουν κοινότητες με δράση στην επαρχία, σε περιοχές με κάτω από 100κ κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια συμβατότητας:

Αναζητούμε φορείς και ομάδες της ελληνικής επικράτειας που:

 1. Η περιοχή- στόχος όπου δραστηριοποιούνται έχει κάτω από 100κ κατοίκους
 2. Αποδεικνύεται εμπειρία ενασχόλησης με την ενίσχυση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, τόσο στον φορέα όσο και στην ομάδα υλοποίησης
 3. Είναι εμφανής η εναρμόνιση και η ταύτιση με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του αιτούντα όσον αφορά στην ανάπτυξη κοινοτήτων, την καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση υπο-εκπροσωπούμενων ομάδων ή/και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
 4. Υπάρχουν δυνατότητες για τη βιωσιμότητα του προτεινόμενου προγράμματος μετά το πέρας της οικονομικής ενίσχυσης
 5. Είναι εμπεριστατωμένη η  παρουσίαση του προσδοκώμενου αντίκτυπου που μπορεί να φέρει η υλοποίηση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία
 6. Αποδεικνύονται σχέσεις με το υπάρχον πλαίσιο (δομές, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, διάθεση συνεργασίας από τοπικούς παράγοντες- τοπική αυτοδιοίκηση/υπάρχοντες επιχειρηματίες/ακαδημαϊκό χώρος κα), όπως και οι τομείς ανάπτυξης που συνάδουν με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
 7. Θέλουν να συμμετάσχουν και εμπνέονται από το ευρύτερο όραμα της αναβίωσης της επαρχίας, των μικρών κοινοτήτων και της προστασίας του περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας
 8. Δοκιμάζουν νέους τρόπους βιώσιμης και συμμετοχικής ανάπτυξης, με όρεξη και ενέργεια
 9. Έχουν δέσμευση, αποφασιστικότητα, επιμονή και επικεντρώνονται σε λύσεις

Κριτήρια Επιλογής

Οι συνεργάτες μας θα επιλεγούν βάσει:

 • Πρόταση Αξίας και ταύτιση με την ταυτότητα του φορέα
 • Ο ωφελούμενος φορέας έχει ένα ξεκάθαρα ορισμένο στόχο για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, την ανάπτυξη της καινοτομίας και την περιβαλλοντική δράση. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμματος επιχειρηματικής ενδυνάμωσης φαίνεται ξεκάθαρα ως λύση για την αντιμετώπιση κοινωνικών & περιβαλλοντικών προκλήσεων της περιοχής που αποσκοπεί ο φορέας, ενώ παράλληλα, ταιριάζει με τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες που υλοποιεί.

*  Βιωσιμότητα 

 • Το εγχείρημα έχει ξεκάθαρα ορισμένη την αγορά στόχο/ σχετικούς ωφελούμενους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις προβλεπόμενες ροές εσόδων, εξασφαλίζοντας την οικονομική του βιωσιμότητα μέσα από τη λειτουργία του και μέσα από συνεργασίες
 • Η αγορά στόχος είναι υπαρκτή και αποδεικνύεται με στοιχεία, ή επιβεβαιώνεται από την εμπειρία εμπειρογνωμόνων και τοπικών παραγόντων
 • Η τελική υπηρεσία και τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας έχουν ισχυρή διαφοροποίηση από ό,τι αντίστοιχο προσφέρεται στην ίδια περιφέρεια
 • Παρουσιάζεται ένα ξεκάθαρο πλάνο χρηματοδότησης ή/και επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα επιτρέψουν την επανάληψη του προγράμματος, όπως σχεδιαστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

*  Επιχειρηματικό πνεύμα & ικανότητες

 • Η ομάδα που ξεκινά το πρόγραμμα επιχειρηματικής υποστήριξης στα πλαίσια του open call, έχει πρότερη εμπειρία στην επιχειρηματική ενδυνάμωση, ή/και στην ανάπτυξη κοινοτικών δομών στην δεδομένη περιοχή, στη δημιουργία και διαχείριση κοινοτήτων. Παράλληλα, έχει  γνώσεις και  ικανότητες στο χώρο που δραστηριοποιείται με ισχυρό όραμα για την υλοποίηση του εγχειρήματος.
 • Αποδεικνύει ότι έχει διάθεση να δοκιμάσει με όρεξη και ενέργεια και διακρίνεται για το επιχειρηματικό του πνεύμα- ίσως με πρότερη εμπειρία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ρόλους που απαιτούν επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, όπως η δέσμευση, η αποφασιστικότητα, η επιμονή και επικέντρωση σε λύσεις
 • Συνεργατικότητα
 • Το πρόγραμμα επιχειρηματικής υποστήριξης μέσα από τη λειτουργία του μπορεί να δημιουργήσει αλληλοσυμπληρούμενες και πελατειακές σχέσεις με υπάρχουσες δομές της περιοχής και της περιφέρειας.
 • Υπάρχει διάθεση για συμμετοχή, συνεισφορά και έμπνευση από το ευρύτερο όραμα της αναβίωσης της περιοχής, του τόπου τους ή της περιφέρειας, αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για να αποδώσει το εγχείρημα
 • Αντίκτυπος 
 • Το πρόγραμμα  επιχειρηματικής υποστήριξης συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού ή/και ανταποκρίνεται σε προκλήσεις και ευκαιρίες της περιοχής
   • Διακρίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και παροχή δίκαιων εργασιακών σχέσεων ή η εσωτερική μετακίνηση προσωπικού. Είναι σημαντικό να φαίνεται η διάθεση για τη διατήρηση αυτών των θέσεων εργασίας και της κατανομής των σχετικών καθηκόντων μετά το πέρας της οικονομικής υποστήριξης.
 • Υπάρχει κάποια σχέση με τον τόπο- οι αιτούντες έχουν ενεργή σχέση με την τοπική κοινότητα και τους κρίσιμους παράγοντες της έκαστης περιφέρειας

 

Διαδικασία- Χρονοδιάγραμμα

 

Milestones Deadlines
Deadline κατάθεσης προτάσεων
 • μέχρι τις 25/05
Συνεντεύξεις των επιλεγμένων φορέων
 • την εβδομάδα 05- 09/06
Ενημέρωση μη επιλαχόντων
 • μέσω email, μεχρι 12/06
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 • μέχρι τις 13/06
Πρόγραμμα προετοιμασίας και εκπαίδευσης
 • ξεκινάει στις 26/06 και διαρκεί για μέχρι τέλος Σεπτέμβρη (εκτός μήνα Αυγούστου)
Υλοποίηση του προγράμματος επιχειρηματικής ενδυνάμωσης στην κοινωνική οικονομία και στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας από τους επιλεγμένους φορείς
 • 10/2023, με διάρκεια τουλάχιστον 4 μηνών και τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης, τέλος 02/2024

Πώς

Υποβολή της αίτησης
εδώ μέχρι τις 25/05.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση
offline εδώ.

Αναλυτικά,
το open call, εδώ

Με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα
 • 3-5 φορείς επιχειρηματικής υποστήριξης ή οργανισμοί ενδυνάμωσης τοπικών κοινοτήτων
 • θα μοιραστούν 150.000ε μεταξύ τους (βάση του πλάνου που θα καταθέσουν) για να υλοποιήσουν προγράμματα επιχειρηματικής επικοινωνιακής οικονομίας 
 • Θα συμμετέχουν σε ένα 2-μηνο πρόγραμμα προετοιμασίας για την εκκίνηση και υποστήριξη του σχεδιασμού της στρατηγικής ανάπτυξης του προγράμματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα
 • Στο πρόγραμμα αυτό, θα παρέχονται έτοιμα και προσαρμοσμένα επιχειρηματικά εργαλεία για τους νέους επιχειρηματίες
 • Καθώς και εργαστήρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε μεθοδολογίες στα άτομα των επιλεγμένων φορέων που θα τρέχουν τα προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα στις περιοχές- στόχο.
 • Παράλληλα, το Impact Hub Athens θα διευκολύνει τη δικτύωση με σχετικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο του Impact Hub, και μέσα από εκδηλώσεις με στρατηγικούς συνεργάτες για το οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
 • Οι επιλεγμένοι φορείς θα υλοποιήσουν προγράμματα στις περιοχές τους όπου αναμένεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον 5 ωφελούμενοι σε κάθε περιοχή. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, φύλλο, καταγωγή και ηλικία. 

 

Pin It on Pinterest