Συνεχίζοντας να υποστηρίζουμε τις ακτιβιστικές προσπάθειες και προσπαθώντας να συμβάλλουμε στη συζήτηση των ημερών (#CoronaVirus) , την Τετάρτη 18 Μαρτίου διοργανώθηκε το πρώτο διαδικτυακό (#smart) community event. Με αφορμή το ντοκιμαντέρ για την έρευνα παραγωγής φαρμάκου ανοίξαμε το διάλογο για την ανοιχτή έρευνα και η ανταπόκριση σε αυτό το #HubTalk ξεπέρασε τις προσδοκίες μας!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριανέλλα Κλώκα και τον Γιώργος Παπανικολάου, για τη γνώση και τους προβληματισμούς που μοιράστηκαν με την κοινότητά μας, την Ευγενία Τσιάνου, για τη συνδιοργάνωση,  αλλά και όλους (φορείς και ιδιώτες), που συμμετείχατν στη διαδικτυακή μας συζήτηση!

Καθώς η επιδημία του Covid-19 απειλεί πλέον όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας – που όλο και περισσότερο αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο σημερινό μοντέλο έρευνας, ανάπτυξης, τιμολόγησης και διάθεσης φαρμάκων – προσπαθήσαμε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση με στόχο την εξεύρεση λύσεων. Καταλάβαμε ότι η ανοιχτή έρευνα στην παραγωγή φαρμάκου εξασφαλίζει βιωσιμότητα, με το διαμοιρασμό δεδομένων, χρόνου και πόρων, αλλά και την ουσιαστική συνεισφορά των ίδιων των ασθενών.

Η κοινωνική καινοτομία, μέσα από τη συνεργασία δημόσιου, ιδιωτικού και τρίτου τομέα, μπορεί να σώσει ζωές!

#Socialimpact goes all the way και εμείς συνεχίζουμε τις συλλογικές δράσεις διαδικτυακά!

Χρήσιμο υλικό και πηγές ανοιχτών πρωτοβουλιών έρευνας για SARS-COV-2:

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκή Συμμαχίας για Προσιτά Φάρμακα ενόψει covid-19

Tech Handbook για τον κορωνοϊό

Project για τη δημιουργία κιτ χαμηλού κόστους και ανοιχτού κώδικα διάγνωσης του κορωνοϊού

Ανοιχτά σύνολα δεδομένων για την ερευτνητική κοινότητα

Ανοιχτά δεδομένα από κλινικές μελέτες στο OpenAIRE Explore

Pin It on Pinterest

Share This