Έχετε σκεφτεί πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε εποικοδομητικά τον κύκλο του νερού για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της λειψυδρίας στα νησιά μας? Στο σημαντικό αυτό θέμα επιδιώκει να δώσει έμπρακτες λύσεις το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HYDROUSA.

Κύριος στόχος του HYDROUSA είναι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της ανάκτησης νερού, υλικών και ενέργειας από τα υγρά απόβλητα, καθώς και η αύξηση των υδάτινων αποθεμάτων των περιοχών της Μεσογείου, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας. Σε αυτό περιλαμβάνεται η διαχείριση των λυμάτων, του βρόχινου νερού, των υπόγειων υδάτων, του θαλάσσιου νερού και της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο κλείσιμο όλων των κύκλων του νερού σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τους πόρους και προωθώντας την ιδέα της αποκεντρωμένης διαχείρισης του νερού, των υλικών, της εξοικονόμησης ενέργειας, της επεξεργασίας λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού. Η κυκλική οικονομία σε πλήρη εφαρμογή (circular economy)!

HYDROUSA_overview_transp

Στις 17-21 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τεχνική Περιήγηση και Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HYDROUSA” στη Μύκονο, στην Τήνο και τη Λέσβο.

Το HYDROUSA θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή 13 καινοτομιών, με έξι διαφορετικά πιλοτικά συστήματα, σε τρία Ελληνικά νησιά – 2 μονάδες στην Τήνο, 2  μονάδες στη Μύκονο και 2 μονάδες στη Λέσβο. Με την ανάπτυξη των συστημάτων αυτών που θα εγκατασταθούν στα ελληνικά νησιά θα παρέχονται διάφορα είδη νερού για χρήση σε διάφορους σκοπούς. Κύρια επιδίωξη του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν επιτυχημένες πιλοτικές βάσεις οι οποίες θα μπορούν να αναπαραχθούν.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη συνάντηση έγινε στις 17 Σεπτέμβρη, στο Δημαρχείο Μυκόνου με τη συμμετοχή του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνο Κουκά και του Προέδρου της ΔΕΥΑΜ κ. Μιχάλη Ζουγανέλη. Στη Μύκονο, θα αναπτυχθούν μονάδες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης του βρόχινου νερού και των απορροών καθώς και σύστημα εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα με βρόχινο νερό. Το νερό μετά από επεξεργασία θα διατεθεί για άρδευση ρίγανης και τοπικών καλλιεργειών.

mykonos1

Στη συνάντηση όλοι οι εταίροι έκαναν ερωτήσεις αναφορικά με το νερό, την κατανάλωση και τη χρήση του στο νησί της Μυκόνου. Επιπλέον, παρείχαν αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις αφαλατώσεις, τα φράγματα, την προμήθεια νερού, τα μέτρα πρόληψης ως προς την αλόγιστη χρήση του νερού και τους μελλοντικούς στόχους ως προς την πλήρη αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

mykonos2

Την δεύτερη μέρα, το HYDROUSA συνέχισε το ταξίδι του στην Τήνο και πιο συγκεκριμένα στο συνεργάτη του προγράμματος Tinos Εco Lodge (HYDRO6), στο κτίριο combo όπου είδαμε την κυκλική επεξεργασία νερού στην πράξη. H ιδέα του Eco lodge ξεκίνησε με σκοπό την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού στο νησί της Τήνου. Κεντρικός στόχος είναι η χρήση των φυσικών πόρων που μας περιβάλλουν να γίνεται με βιώσιμο και αειφόρο τρόπο, με αρχική προτεραιότητα να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο σύστημα για το κατάλυμα, αλλά και έναν ζωντανό χώρο με πολλές δραστηριότητες.

tinos2

Eco-Lodge :Ένας πρότυπος τρόπος για την διαχείριση κτηρίων και μονάδων εκτός δικτύου

tinos1

Στη συνέχεια, την τρίτη ημέρα το HYDROUSA  σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου, επισκέφθηκε τον Άγιο Φωκά, στη Μονάδα Αφαλάτωσης. Το κύριο θέμα της επίσκεψης ήταν πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας και αφαλάτωσης της Τήνου για να αναπτύξουμε ένα τροπικό θερμοκήπιο βασισμένο σε τεχνολογίες μαγκρόβιας.  Το σύστημα αυτό (HYDRO5) θα έχει ελάχιστη παραγωγή 70 κυβικά το χρόνο τα οποία θα παρέχουν ύδρευση σε ένα θερμοκήπιο 200 τμ. Όλα τα συστήματα που θα εφαρμοστούν είναι παθητικά (αυτό είναι η καινοτομία) και βασίζονται στη μεθοδολογία της βιομιμητικής για τη παραγωγή, γλυκού νερού, αλατιού και τροπικών φρούτων. Θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα η υγρασία του περιβάλλοντος και ρεύμα από ηλιακά πανέλα. Το σύστημα αυτό έχει εφαρμοστεί και σε τοποθεσίες απόλυτης ξηρασίας για τη άμεση δημιουργία πόσιμου νερού. Στόχος είναι η σύνδεση των πρωτότυπων αυτών τεχνολογιών με την τοπική κοινωνία, οικονομία και τον τουρισμό  παρουσιάζοντας μια εναλλακτική προσέγγιση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

tinos3

Ας σημειωθεί ότι Υδρούσα είναι το παλιό όνομα της Τήνου και μπορεί να αποτελέσει ένα brand name για τον οικο-τουρισμό.

Την τέταρτη μέρα το ταξίδι του HYDROUSA συνεχίστηκε στη Λέσβο,  όπου σε συνεργασία με τον Δήμο Λέσβου επισκέφθηκε την Αντίσσα, που θα παραχθεί νερό άρδευσης για το αγρο-δάσος από τα αστικά λύματα. (HYDRO1 & HYDRO2).

lesvos2

Την επόμενη μέρα ακολούθησε συνάντηση με τον Δήμο Λέσβου όπου και ολοκληρώθηκε η πρώτη τεχνική επίσκεψη του HYDROUSA στα ελληνικά νησιά.

lesvos1

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα HYDROUSA εντάσσεται στο πρόγραμμα “Horizon 2020” το οποίο αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια Ευρώ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η ελληνική παρουσία στο πρόγραμμα είναι έντονη καθώς συμμετέχουν συνολικά 9 εταίροι από την Ελλάδα με την παρουσία τριών δήμων, εταιριών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. To Impact Hub Athens, λόγω και της πολύτιμης εμπειρίας του στην ενίσχυση της κουλτούρας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, έχει αναλάβει την αποτελεσματική διάδοση και την επικοινωνία του προγράμματος.  Η σωστή προβολή του έργου και η αποδοχή του κυρίως από τις τοπικές κοινωνίες είναι ζωτικής σημασίας, για να διασφαλιστεί ότι η HYDROUSA θα έχει επιτυχή εφαρμογή  καθώς και τον προσδοκώμενο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Pin It on Pinterest

Share This