Ανοιχτή Κυψέλη: Προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ένταξη των γυναικών προσφύγων & μεταναστριών

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης του Impact Hub Athens στο πλαίσιο του έργου “Ανοιχτή Κυψέλη” ξεκινά το Δεκέμβριο!

Η ομάδα μας σχεδιάζει  ένα βιωματικό κύκλο εργαστηρίων επιχειρηματικότητας ειδικά διαμορφωμένο για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες!
Επιδιώκουμε να εξερευνήσουμε μαζί με 45 κυρίες  ένα προς ένα τα βήματα για τα νέα επιχειρηματικά τους εγχειρήματα.

Το πρόγραμμα ξεκινά με συναντήσεις με επιχειρηματίες από διαφορετικούς κλάδους για να αντλήσουμε έμπνευση, τεχνογνωσία & χρήσιμες πληροφορίες, συνεχίζεται από μία σειρά σεμιναρίων/εργαστηρίων επιχειρηματικής ενδυνάμωσης, με τη δυνατοτητα one-to one συναντήσεων συμβουλευτικής. Την ολοκλήρωση των κύκλων σεμιναρίων θα ακολουθήσει μια δίμηνη διοργάνωση με σκοπό την αξιολόγηση,  επιλογή και την προετοιμασία για χρηματοδοτική υποστήριξη των πιο ολοκληρωμένων ιδεών που θα προκύψουν!

Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει στις 16 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2021. Θα ακολουθήσουν άλλοι 3 κύκλοι μέχρι και τον Μάρτιο του 2022, όπου η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ένα pitching & fundraising event για τις πιο ώριμες επιχειρηματικές ιδέες

Το έργο “Ανοιχτή Κυψέλη: Προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ένταξη των γυναικών προσφύγων & μεταναστριών” υλοποιείται στο πλαίσιο του Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης  το “Μέλισσα: Δίκτυο μεταναστριών γυναικών στην Ελλάδα” και εταίρους τους Impact Hub και Inside Story. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το  Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.  Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και  στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του  προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα  Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

 

Pin It on Pinterest

Share This