Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τους ανθρώπους και τον πλανήτη

Η φύση και τα οφέλη που προσφέρει στους ανθρώπους και τις κοινωνίες μας είναι θεμελιώδη για την ύπαρξη και τον πλούτο της ανθρώπινης ζωής στη γη. Δεδομένου ότι περισσότεροι πόροι από ποτέ χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους, ζούμε και καταναλώνουμε πολύ πέρα ​​από τα επιτρεπτά όρια. Η προσπάθεια για κατανάλωση και κέρδος οδηγεί στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και στη μαζική εξαφάνιση ειδών – οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι σε περίπου 15 χρόνια θα υπερθερμανθεί ο πλανήτης κατά 1,5 βαθμό, δημιουργώντας ανεπανόρθωτες ζημιές.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει επίσης αυξανόμενη δράση στα περιβαλλοντικά θέματα. Οι επιχειρήσεις, οι ανεξάρτητες πρωτοβουλίες και η κοινωνία γενικά, είναι πιο πρόθυμες να συμμετάσχουν και να δράσουν για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη.  Σε αυτό εντάσσεται και η καμπάνια των Impact Hub και WWF με θέμα ‘Join Forces’.

Η φιλοδοξία μας σε αυτή την προσπάθεια είναι να μοιραζόμαστε λύσεις προερχόμενες από τις κοινότητες του Impact Hub σε όλο τον κόσμο, να δημιουργήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση και να εμπνεύσουμε, έτσι ώστε περισσότερα μέλη να αναλάβουν δράση για τα ακόλουθα βασικά θέματα: Ωκεανοί, Τρόφιμα και Κλίμα και Ενέργεια.

Η πρώτη φάση της εκστρατείας θα επικεντρωθεί στους ωκεανούς!

Ελάτε να μάθετε από την εμπειρία μας και να ξεκινήσουμε μαζί.

Η αποστολή της WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να οικοδομήσει ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, και το  Impact Hub έχει την τιμή να είναι ο συνεργάτης της στο όραμα αυτό εδώ και περισσότερα από 8 χρόνια.

Η συνεργασία του Impact Hub και της WWF συνδυάζει δεκάδες εμπειρίες και πρακτικές διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από επιχειρηματικές ενέργειες με περιβαλλοντικό αντίκτυπο στους τομείς των τροφίμων, των ωκεανών, των δασών, του κλίματος και της ενέργειας, σε περισσότερες από 30 χώρες.

Ο στόχος της συνεργειας αυτης, είναι να βρούμε, να επιταχύνουμε και να εξειδικεύσουμε λύσεις καθώς και πρωτότυπες νέες προσεγγίσεις που να αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά ζητήματα, δημιουργώντας παράλληλα οικονομικές ευκαιρίες για τις τοπικές κοινότητες. Σε περισσότερες από 30 χώρες, στηρίζουμε τη δημιουργία δικτύων και υποδομών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και οι περιβαλλοντικοί επιχειρηματίες υποστηρίζονται μέσω προγραμμάτων όπως η πρόκληση αποψίλωσης στη Βραζιλία ή το πιλοτικό πρόγραμμα βιώσιμων θαλασσινών στην Ιαπωνία (Sustainable Seafood pilot).

Και για να ενισχυθεί αυτή η παγκόσμια συνεργασία, η WWF και το Impact Hub αλληλοσυμπληρώνονται πέρα ​​από τα σχέδια: Το 2018, 50 υπάλληλοι της WWF συμμετείχαν σε μια καινοτόμα virtual εκπαιδευτική σειρά, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Impact Hub για να μάθουν πώς να χρησιμοποιεί νέα εργαλεία που θα βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους διατήρησής του φυσικού περιβάλλοντος. Η φιλοδοξία μας είναι να εμβαθύνουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες μεταξύ της WWF και τoυ Impact Hub και να προσεγγίσουμε περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την συνεργασία και να ανακαλύψετε ιστορίες για ορισμένους από τους υποστηριζόμενους επιχειρηματίες, διαβάστε  εδώ .

 

Pin It on Pinterest

Share This