Με σκοπό την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Μεσόγειο, το Πρόγραμμα  HYDROUSA που ξεκίνησε πριν μερικούς μήνες στην Ελλάδα, βρίσκεται σήμερα στο στάδιο ανάπτυξης επιτυχημένων πιλοτικών βάσεων, οι οποίες θα μπορούν στη συνέχεια να αναπαραχθούν για την παροχή πόσιμου και καθαρού νερού για άρδευση αγροτικών μικροκαλλιεργειών, αξιοποιώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Το HYDROUSA είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εντάσσεται στο Horizon 2020, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Ανάπτυξη. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώ συμμετέχουν συνολικά 28 φορείς από διάφορες χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Impact Hub Athens,  alchemia nova,  Agenso και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εντάσσεται στα προγράμματα κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων μέσω της ανάκτησης νερού, υλικών και ενέργειας.

Στην Τήνο, τη Μύκονο και τη Λέσβο ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες των 6 διαφορετικών πιλοτικών συστημάτων, τα οποία στοχεύουν στην ανάκτηση νερού από οικιακά λύματα, όμβρια ύδατα, το θαλασσινό νερό και την ατμοσφαιρική υγρασία. Τα συστήματα αυτά έχουν παράλληλο σκοπό να συμβάλουν στην αύξηση της  γεωργικής παραγωγής και να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.

Διαβάστε περισσότερα για τα 6 πιλοτικά συστήματα εδώ.

 

Pin It on Pinterest

Share This