Ο Άγγελος Κουτουμάνος είναι κοινωνικός λειτουργός και δημιουργός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας noesi.gr, που βοηθά τους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να βρουν κατάλληλες και εξειδικευμένες υπηρεσίες για τα παιδιά τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων στη χώρα μας γύρω από την ειδική αγωγή. Παράλληλα είναι συντονιστής του δικτύου Specials, του δικτύου Προνόησε και του Οδηγού υπηρεσιών και φυσικά, ένα από τα πιο δραστήρια και πολύτιμα μέλη της κοινότητάς μας

«Βασικός στόχος του noesi.gr είναι τόσο να υποστηρίξει τους γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να τους φέρει κοντά, αλλά και να τους βοηθήσει να βρουν τις σωστές υπηρεσίες για το παιδί τους»

Ο Άγγελος είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (ΑΤΕΙ, Πάτρα), με μεταπτυχιακό (MSc) στη Ανάλυση και Παρέμβαση στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Παν/μιο Κεντ, Αγγλία) και μεταπτυχιακό (MPhil) στην Κοινωνική και Επαγγελματική Ένταξη ΑμεΑ (Παν/μιο Κεντ, Αγγλία). Οργανώνει και συντονίζει προγράμματα σχολικής, κοινωνικής, επαγγελματικής ένταξης με έμφαση τις οικογένειες σε μεταβατικές περιόδους, όπως σε περιπτώσεις παράλληλης στήριξης, αλλαγής εκπαιδευτικής βαθμίδας, αναζήτησης νέου πλαισίου. Παράλληλα, ειδικεύεται στη μελέτη και ανάπτυξη οργανισμών ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα και την Κύπρο στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας

Το Impact Hub Athens λειτουργεί ως ένα σημείο αναφοράς για τις offline δράσεις του Noesi.gr βοηθώντας τα μέλη της κοινότητας να γνωριστούν και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες και εκτός του διαδικτύου. Η σχέση του όμως μαζί μας, δεν σταματά μόνο εκεί.

«Το Impact Hub Athens μας βοηθά να πάμε στο αμέσως επόμενο μεγάλο βήμα για το Noesi.gr που είναι η δημιουργία του χάρτη της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Ένας χάρτης που αποτυπώνει όλες τις υπηρεσίες σχετικά με την ειδική αγωγή στη χώρα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ειδικούς αλλά και σε γονείς, να βρίσκουν τις υπηρεσίες γύρω τους αλλά και να κατανοούν τι ταιριάζει στο δικό τους άνθρωπο και πού θα βρουν τη βοήθεια που αναζητούν»

#HumansOfImpactHub

Pin It on Pinterest

Share This