Ο ακτιβισμός αποτελεί ένα από τα πεδία στα οποία το Impact Hub Athens θα παρέμβει στρατηγικά τα επόμενα πέντε χρόνια και για αυτό επιδιώκει τόσο να συμμετέχει στα σημαντικότερα κοινωνικά προγράμματα που αναπτύσσονται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο όσο και να στηρίζει και συνεργάζεται με φορείς  και πολίτες που διεκδικούν και αλλάζουν την πορεία κρίσιμων θεμάτων από το περιβάλλον μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο εξτρεμισμός στους νέους είναι ένα επίκαιρο και ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την αύξηση του  στους νέους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε οι νέοι να προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα με θετικό πρόσημο, να αλληλεπιδρούν και να επικεντρώνονται σε αυτά που τους ενώνουν;

Το Impact Hub Athens  σε συνεργασία με το Λόγου Παίγνιον από την Ελλάδα, τους Techsoup Europe, Association Artemis από το Παρίσι και Civis Polonus από τη Βαρσοβία, και τεχνολογικούς συνεργάτες την Explore IT και RNTC από το Άμστερνταμ εγκαινιάζει το διεθνές πρόγραμμα Game Changer.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή  νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων με εργαστήρια και σεμινάρια, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των νέων και την πρόληψη του εξτρεμισμού.

Οι συνεργάτες του προγράμματος αφού εντοπίσουν τους νέους που τείνουν προς τον εξτρεμισμό στις κοινότητές τους, θα ορίσουν και θα εκπαιδεύσουν τους “Πρεσβευτές της Αλλαγής” (Ambassadors of Change) – οι οποίοι θα είναι επίσης νέοι που θα μπορούν να συσχετιστούν και να αντιμετωπίσουν τους οπαδούς του εξτρεμισμού μεταξύ των συνομηλίκων τους.

Οι Πρεσβευτές της Αλλαγής και οι συνεργάτες του προγράμματος θα διοργανώσουν διαδικτυακές εκστρατείες και μια σειρά από “παιχνίδια πόλης” (city games)**, ώστε μέσω της ενημέρωσης και του της βιωματικής εμπειρίας να προσεγγιστεί και να συμμετάσχει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Το Impact Hub Athens με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Game Changer παρεμβαίνει ουσιαστικά στον περιορισμό του εξτρεμισμού, επιλέγοντας στρατηγικά να κινητοποιήσει  τους νέους να δραστηριοποιηθούν, με στόχο πάντα τη θετική κοινωνική αλλαγή.

——–

Το Game Changer είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με διάρκεια 2 χρόνων και τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Πολωνίας. Στόχος του είναι η προώθηση της ανεκτικότητας, της συμμετοχής των πολιτών, της κοινωνικής ένταξης και των ευρύτερων ευρωπαϊκών αξιών, αξιοποιώντας καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση των οργανισμών που δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

**Τα “παιχνίδια πόλης” είναι μια μορφή παιχνιδιού ρόλων όπου οι παίκτες απεικονίζουν φυσικά τους χαρακτήρες τους και επιδιώκουν στόχους εντός ενός φανταστικού περιβάλλοντος που αντιπροσωπεύεται από τον πραγματικό κόσμο ενώ αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Pin It on Pinterest

Share This