Με στόχο η Δημοτική Αγορά Κυψέλης του δήμου Αθηναίων να γίνει το σημείο σύνδεσης μεταξύ όλων των κατοίκων της περιοχής και παράλληλα ένα ενδιαφέρον και καινοτόμο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο, που θα προσελκύει επισκέπτες από όλη την Αθήνα, την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλούμε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες να αποτελέσουν τους νέους ενοίκους των καταστημάτων της αγοράς.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ομάδες ή άτομα που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τη Δημοτική Αγορά της Κυψέληςως εμπορική στέγη συμμετέχοντας στην αναβίωση του ιστορικού κτιρίου. Επιχειρήσεις και οργανισμοί που είτε δραστηριοποιούνται ήδη, είτε είναι υπό σύσταση, είτε βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης του κύκλου εργασιών τους και θέλουν να είναι οι “κάτοικοι” της Δημοτικής Αγοράς για τα επόμενα πέντε χρόνια, είναι ευπρόσδεκτοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη χρήση των έξι καταστημάτων της Αγοράς, αποτελώντας την καρδιά του εμπορικού πυλώνα του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Δεκτές γίνονται προτάσεις που αφορούν καταστήματα εμπορικής δραστηριότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον διασφαλίζοντας παράλληλα ένα  βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης – επιχειρήσεις που συνδυάζουν κλασικές επιχειρηματικές ενέργειες με μια πρόταση κοινωνικής καινοτομίας. Η ανοιχτή πρόσκληση διέπεται από τις αρχές που προκύπτουν από τη σύμβαση παραχώρησης της ΔΑΚ από το Δήμο στο Impact Hub Athens.

Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης θα αποτελέσει το όχημα που θα επανεκκινήσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με απόλυτο σεβασμό στην πολυχρωμία της γειτονιάς και τη μεγάλη παράδοσή της και κυρίως, με τη συμμετοχή των κατοίκων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για την περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικών πρακτικών και πρωτοβουλιών που θα στεγαστούν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Impact Hub Athens εξασφάλισε τη συνέργεια του The People’s Trust. Ο εν λόγω οργανισμός θα χορηγήσει κεφάλαιο εκκίνησης ύψους 5.000€ σε κάθε νέο ένοικο και επιπλέον δυνατότητα μικροχρηματοδότησης για ποσά έως και 5.000€.  Το The People’s Trust, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες  μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, παρέχοντας υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης και μικροχρηματοδότησης  μέχρι το συνολικό ποσό των €10.000.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετρήσιμοι παράμετροι συμβατότητας:

  • Βιωσιμότητα της δράσης – δυνατότητα συνέχειας με σαφή μελέτη περίπτωσης της επιχειρηματικής δράσης και του επιχειρηματικού μοντέλου

  • Θετικός κοινωνικός αντίκτυπος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων

  • Ομάδα – συνοχή ομάδας, σαφές οργανόγραμμα, ιστορικό δράσεων

  • Καινοτομία της δράσης, είτε στη μεθοδολογία υλοποίησης είτε στο τελικό αποτέλεσμα

  • Συνεργασία με άλλες οργανώσεις ή φορείς

  • Συνάφεια με τους θεματικούς στόχους της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης (όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τη δημόσια διαβούλευση)

  • Ισχυρή βαρύτητα στην τελική απόφαση έχει το επιχειρηματικό μοντέλο και πλάνο της έκαστης επιχείρησης, σε συνδυασμό με την τελική σύνθεση συγκατοίκησης που θα προκύψει από τις αιτούμενες επιχειρήσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από εκπροσώπους του Impact Hub Athens, την Αντιδήμαρχο Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας Αμαλία Ζέπου, την Πρόεδρο του 6ου Δημοτικού Διαμερίσματος του δήμου Αθηναίων Ελένη Ζωντήρου και τον Γενικό Διευθυντή του The People’s Trust ειδικό σε θέματα μικρο-χρηματοδότησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων Paul Kidner. Οι επικρατέστερες προτάσεις θα προσκληθούν και για μία δια ζώσης συνάντηση – συνέντευξη με την επιτροπή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ


 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΔΩ

 


 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 


Προθεσμία Υποβολής: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, ώρα 23:59

Η σελίδα της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στο Facebook: www.facebook.com/agorakypselis/

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε: [email protected]

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης αποτέλεσε το εμπορικό κέντρο της περιοχής για περισσότερα από 50 χρόνια. Οι αλλαγές στην πληθυσμιακή σύσταση, στα εμπορικά και καταναλωτικά μοντέλα και πρότυπα, αλλά και οι ευρύτερες κοινωνικό- οικονομικές προκλήσεις της δεκαετίας του ’80, οδήγησαν τους τότε κατοίκους σε απομάκρυνση τόσο από τη γειτονιά όσο και από την Αγορά. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 η εμπορική δραστηριότητα του κτιρίου είχε πλέον τελειώσει. Οι Αγορές πάντα είχαν ένα κεντρικό ρόλο στη ζωή των μεγαλύτερων ή μικρότερων κοινοτήτων. Ήταν ο χώρος, συνδιαλλαγών, συζητήσεων και λήψης αποφάσεων, το εμπορικό και το πνευματικό κέντρο μιας περιοχής. Κυρίως όμως ήταν ο χώρος συνάθροισης και ζύμωσης όλων των στοιχείων που συνέθεταν την κοινότητα, όσο ετερόκλητα και αν ήταν αυτά, με απώτερο στόχο τη συνολική ενδυνάμωση τους.

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης ανακαινίστηκε από τον δήμο Αθηναίων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ακολουθώντας το συμμετοχικό μοντέλο διαχείρισης και αναβίωσης του αστικού τοπίου, ο δήμος Αθηναίων αξιοποιώντας τις συμμετοχικές μεθοδολογίες του συνΑθηνά επέλεξαν μια ανοιχτή διαδικασία που ξεκίνησε το 2015 με δημόσια διαβούλευση, ώστε να εκφραστεί το όραμα της γειτονιάς για την Αγορά. Με βάση αυτό προχώρησαν σε ανοιχτό κάλεσμα όπου φορείς και άτυπες ομάδες της πόλης κλήθηκαν να σχεδιάσουν προτάσεις που αξιοποιούν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Το Impact Hub Athens προκρίθηκε ως ο τελικός φορέας που θα επιμεληθεί την επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης.

Με ιδιοκτήτη τον δήμο Αθηναίων και φορέα διαχείρισης το Impact Hub Athens, η λειτουργία της Αγοράς αποτελεί ένα πρότυπο καινοτόμο μοντέλο με βασικούς άξονες τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την κοινωνική καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η αρμονική λειτουργία της Αγοράς ελέγχεται από επιτροπή παρακολούθησης που ορίζει ο δήμος. Το νέο μοντέλο συν-διαχείρισης, από τον δήμο Αθηναίων και την κοινωνία των πολιτών, εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε δημόσιο κτίριο και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Screen shot 2018-03-07 at 6.51.12 PM

Η ανακαίνιση του κτιρίου πραγματοποιηθήκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Pin It on Pinterest

Share This