Ένα online συνέδριο με γεύση “espresso”!

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η υγειονομική κρίση, η ύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων, απόψεων και κινήτρων θέτουν βασικές προκλήσεις για την βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και προσβασιμότητα στα σύγχρονα αστικά κέντρα. 

Από τις 6 εώς και τις 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η 2η εκδοση των εκδηλώσεων #Denkraum 2020: Βιώσιμες πόλεις & Καλή Ζωή, μια διοργάνωση του BMW Foundation Herbert Quandt & του Impact Hub, στο Άμστερνταμ, την Αθήνα και τη Μαδρίτη. 

Συνδυάζοντας εικονική και φυσική παρουσία μαζί με διαφορετικές φωνές, το Impact Hub Athens έφερε κοντά σημαντικούς ανθρώπους για να εμπνευστούν λύσεις για προκλήσεις της εποχής μας, στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, της διαχείρισης υποδομών, της διαχείρισης αποβλήτων, της μείωσης ρύπων, των επενδύσεων και του πολιτισμού. Τρεις μέρες γεμάτες συν-δημιουργικά εργαστήρια, ζυμώσεις μεταξυ διαφορετικών παραγόντων δημιούργησαν νέες ιδέες και προσδοκίες για μία βιώσιμη πόλη με καλή ποιότητα ζωής. 

Οι συζητήσεις του #Denkraum 2020 κινήθηκαν γυρω απο συγκεκριμένες θεματικές με στόχο την διαμόρφωση συλλογικών λύσεων στα φλέγοντα ζητήματα. 

Με ομιλίες από τη Λενιώ Μυριβίλη & Αλεξάνδρα Μητσοτάκη ως αρχική έμπνευση, εκπρόσωποι απο την Coca Cola, τη Schneider Electric, τη European Bank for Reconstruction & development, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, το Heritage Management Organization & το Co-Museum έθεσαν συγκεκριμένες προκλήσεις που αφορούν τους τομείς που μπορούν να επηρεάσουν την βιωσιμότητα & ανθεκτικότητα της πόλης, μοιράστηκαν την εμπειρία τους, τους προβληματισμούς τους, στοιχεία που θέτουν το πλαίσιο αλλα και τις ιδέες που ανέκυψαν κατα τα εργαστήρια συνδημιουργίας

Μία σημαντική πρόκληση που συναντούν οι φορείς που αγωνίζονται για βιωσιμότητα και ποιότητα ζωής, είναι – πέραν της πολιτικής βούλησης και της κοινωνικής κινητοποίησης, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Η γεφύρωση των πράσινων επιχειρηματιών και λύσεων, αλλά και όλου του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων με μεγάλους χρηματοδοτικούς φορείς είναι κρίσιμη για να επιταχυνθεί η πορεία προς ένα σύστημα στραμμένο στον θετικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο. Πώς μπορούν επιχειρήσεις που είναι μικρότερες σε μέγεθος και έχουν πιο αργή χρηματοδοτική απόδοση, αλλά είναι κρίσιμες για τη βιωσιμότητα και επιβίωση των κοινωνιών μας και του πλανήτη, να είναι ελκυστικές; 

Φανταζόμαστε μία πλατφόρμα όπου ιδέες για πράσινες υποδομές αντιστοιχούνται με διαθέσιμες & φιλικές επενδυτικές πρωτοβουλίες, χαρτογράφηση & προώθηση καλών πρακτικών χρηματοδοτήσεων σε κοινωνικά και βιώσιμα projects αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη σε μεγάλους οργανισμούς & εταιρείες προς μία βιώσιμη στρατηγική επενδύσεων με γνώμονα τοπικές κοινότητες & περιβάλλον. Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων από κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες που έχουν βασικό κριτήριο το θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και ομάδες εργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρηματιών και τραπεζικών εκπροσώπων που θα επιταχύνουν την αλλαγή στη νοοτροπία, και θα αυξήσουν την εμπλοκή & διάδραση από τους επηρεαζόμενους παράγοντες. 

Η αποσυμφόρηση των πόλεων, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η φιλική προς το περιβάλλον και χρήση αυτο-κίνηση, μέσα στα πλαίσια της κοινής συμφωνίας για απολιγνιτοποίηση και εξάλειψη των ρύπων μέχρι το 2030, κάνουν την ηλεκτροκίνηση στρατηγική επένδυση για όλα τα αστικά και μη κέντρα. Ωστόσο οι προκλήσεις της χωροταξίας για να φορτίζουν τα οχήματα και του ηλεκτρικού συστήματος που θα κουμπώσουν πάνω οι φορτιστές, είναι βασικά θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν μαζί με την αλλαγή της καταναλωτικής οδηγικής συνήθειας. Μη χρησιμοποιούμενοι χώροι το βράδυ ή μερικώς χρησιμοποιούμενοι κατά τη διάρκεια της ημέρας (πχ parking από super market ή malls) και μετατροπή τους σε κέντρα φόρτισης, μετατροπή μεγάλων στόλων σε ηλεκτρικά (αστικών μεταφορών, εφοδιαστικής αλυσίδας, ταχυδρομεία, ταξί, κα) που μοιραία θα μειώσουν το συνολικό αποτύπωμα στην πόλη, μπορούν να έχουν φοβερά πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο οικονομικά για τους ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες, όσο και για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και της ευκολίς μετακίνησης. 

Ένα ακόμη ζήτημα που υπαγορεύει αλλαγή σκέψης αλλα και συνεργατικό πνεύμα είναι είναι αυτό της διαχείρισης αποβλήτων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος της εστίασης & φιλοξενίας έρχεται αντιμέτωπος με αυτη την πρόκληση και η αναζήτηση βιώσιμων πρακτικών είναι βασική προτεραιότητα, βάζοντας σε κεντρικό ρόλο την  ανταλλαγή ιδεών και επιτυχημένων στρατηγικών μεταξύ ξενοδόχων, ιδιοκτητών εστιατορίων προς ένα μέλλον με μηδενικά απόβλητα (zero waste). Δημιουργώντας μία σύμπραξη που καλεί το χώρο της HoReCa να εξελιχθεί, με ένα κοινό brand, επιχειρηματίες – πρεσβευτές και δημόσια αναγνώριση της σημασίας των zero waste πρακτικών, συνεργασίες με start ups & εταιρείες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, μπορεί να κινητοποιηθεί συνολικά μεγάλο μέρος του κλάδου, να παραμείνει σύγχρονο και να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής με ευθύνη και ανταγωνιστικότητα.

Το λιμάνι του Πειραιά, ως πύλη εισόδου και στρατηγικό εμπορικό πυρήνα της πόλης, έθεσε τη δική του πρόκληση στο #Denkraum βάζοντας ως στόχο την μηδενική εκπομπή άνθρακα έως το 2050. Λέξεις-κλειδιά σε όλες τις συζητήσεις ήταν η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων, η αναβάθμιση διαδικασιών και τρόπων διαχείρισης. Το πολύπλοκο θέμα του να γίνει κλιματικά ουδέτερο απαιτεί χρόνο και μεγάλες επενδύσεις για να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνολογία, που μπορεί να κάνει ανταγωνιστικό το λιμάνι, να προσφέρει νέες υπηρεσίες (πχ LNG), να φιλοξενεί πράσινα πλοία (που κινούνται με ηλιακή και αιολική ενέργεια) με απαραίτητη προϋπόθεση ένα αναθεωρημένο πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των συντελεστών (Δήμοι που περικλείουν το λιμάνι, αρμόδια τμήματα από Περιφέρεια και Υπουργείο, εποπτικοί φορείς, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα και έξω από αυτό (από ναυπηγεία, εταιρείες logistics, εστίασης κα) και δημιουργία ενός κοινού οράματος που εξισορροπεί οικονομικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά συμφέροντα. 

Παράλληλα με τη στροφή σε βιώσιμες επενδύσεις & υποδομές, το όραμα των βιώσιμων πόλεων συνδέεται με την διατήρηση πολιτισμού και την ενίσχυση του ρόλου του για να επαναπροσδιορίσουμε την ταυτότητά μας σαν κοινωνίες σε μία ψηφιακά κατακλυσμένη και υγειονομικά αποστασιοποιημένη εποχή

Ποιές είναι οι ευκαιρίες που αναδύονται ώστε να ζούμε χωρίς ετικετοποίηση, με πρακτικές που συμπεριλαμβάνονται όλοι; Πώς καταρρίπτουμε τα εμπόδια της πρόσβασης στον πολιτισμό και δημιουργούμε χώρους σκέψης, ανταλλαγής και φαντασίας για ένα καινούριο μοντέλο μάθησης, ψυχαγωγίας και προσωπικής ανάπτυξης;

Οι λύσεις αντλούνται από τις ανάγκες και τις έξυπνες πρακτικές διαφορετικών κοινοτητών (εντός ή εκτός πόλης), ευπαθών ομάδων και κατοίκων της Αθήνας, την εξατομίκευση & χρήση ψηφιακών εργαλείων και την ανάπτυξη οnline συμμετοχικών πολιτιστικών δράσεων. 

Η αναβίωση & διατήρηση υπαρχόντων πολιτιστικών κτιρίων είναι ακόμη μία βασική παράμετρος στην αναβάθμιση της Αθήνας και της ζωής σε αυτή. Νόμοι του 1938 μπορούν  να συνδυαστούν με νέες ιδέες για προσωρινή χρήση & δραστηριότητα μέσα σε εγκαταλειμμένα κτίρια υψηλής πολιτιστικής  αξίας, δημιουργώντας συνθήκες για δημιουργική συνεργασία μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και μετατρέποντας τα κτίρια αυτά σε πυλώνες για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική σύσφιξη.

 

Το #Denkraum έδωσε μία αναζωογονητική οπτική προσέγγισης σημαντικών θεμάτων σε μια περίεργη εποχή. Είχε την γεύση “espresso” όπως σχολίασαν οι συμμετέχοντας, με δύναμη για αφύπνιση και παρακίνηση σε περαιτέρω βήματα και ουσιαστικότερη εμπλοκή. 

Η ανθεκτικότητα είναι ένας τρόπος εισόδου σε μία βιώσιμη & λειτουργική κοινωνία και οι συλλογικές διαδικασίες σχεδιασμού μεταξύ του χώρου της καινοτομίας που φέρνουν οι νέες επιχειρήσεις, της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστών, ερευνητών, εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με δύναμη λήψης αποφάσεων με κοινωνικό και οικονομικό εκτόπισμα,  ενισχύουν την τάση για άμεση αλλαγή σε διαφορετικές πτυχές της πόλης. Το #Denkraum2020 στην Αθήνα είναι ένα εφαλτήριο για νέες δράσεις και μία υπόσχεση για φυσικές συναντήσεις και συν-σχεδιασμό πάνω σε κρίσιμα θέματα που μας αφορούν όλους.

Δείτε τα θέματα που ανέκυψαν στο Denkraum εδώ. 

 

Pin It on Pinterest

Share This