Σε συνεργασία με πρωτοβουλίες πολιτών στην Ελλάδα, περιβαλλοντικούς φορείς, την Patagonia Europe, τους Amplifiers και τους Actors of Urban Change, δημιουργούμε ένα διατομεακό δίκτυο ενεργών φορέων και ατόμων με στόχο τη στρατηγική μετατόπιση της εθνικής αφήγησης για την κλιματική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη στη χώρα μας.
Εργαλείο μας, ένα επικοινωνιακό πείραμα που θα εκτείνεται σε αστικά και μη κέντρα στην Ελλάδα, με προτεραιότητα τις περιοχές που απειλούνται από εξορύξεις. Έλληνες καλλιτέχνες με δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα δημιουργήσουν ένα σύνολο εικαστικών έργων που μεταφέρουν το μήνυμα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης με ένα απλό, δημιουργικό και κατανοητό τρόπο που θα διατεθεί ως καλλιτεχνικό έργο ανοιχτού κώδικα παράλληλα με μια εκστρατεία διανομής μεγάλης κλίμακας, σε αναλογική μορφή σε όλους τους δρόμους της Ελλάδας. 
    
Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε τον δημόσιο χώρο με μηνύματα προς και από τους ανθρώπους και να ενδυναμώσουμε μια κρίσιμη μάζα πολιτικά αφοσιωμένων ατόμων που αναλαμβάνουν δράσεις προσανατολισμένες προς το πρόβλημα της κλιματικής δικαιοσύνης, εμπνευσμένες από την υψηλής ποιότητας εικαστική τέχνη.
 
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη- σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει το ζήτημα ή δραστηριοποιείστε στο χώρο, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.
*Photo credit: Gregg Deal, Josh McPhee, Nahko Bear, Chip Thomas for amplifier.org

Pin It on Pinterest

Share This