Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία και ποια είναι η δραστηριότητα της;
Η Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και λειτουργεί το πρώτο κινητό πλυντήριο ρούχων για τον άστεγο πληθυσμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ithaca έχει ως στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίσταται ο άστεγος πληθυσμός μέσω της δραστηριοποίησής σε δύο διαφορετικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας στοχεύει στην επανάκτηση της αξιοπρέπειας και της αυτοπεποίθησης του άστεγου πληθυσμού μέσω της παροχής υπηρεσιών υγιεινής και της συνεπακόλουθης βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης τους. Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με τη δημιουργία και την προσφορά θέσεων εργασίας σε ανθρώπους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με στόχο την πλήρη εργασιακή και κοινωνική τους επανένταξη.

Πως προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία της και ποια είναι η κοινωνική της συνεισφορά;

Η Ithaca ιδρύθηκε το 2015 από τρεις φοιτητές, οι οποίοι βλέποντας μία παρόμοια δράση στην Αυστραλία, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το πρώτο κινητό πλυντήριο ρούχων για τους αστέγους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ιδέα αυτή έγινε πράξη στις 5 Απριλίου 2016, όταν το κινητό πλυντήριο της Ithaca βγήκε για πρώτη φορά πιλοτικά στους δρόμους της Αθήνας. Μέσα σε 4 χρόνια λειτουργίας στο πεδίο, η Ithaca έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει 16.000 πλύσεις παραδίδοντας 80.000 κιλά ρούχων σε 7.300 νέους ωφελούμενους. Επιπλέον, από το 2017 έχουν απασχοληθεί στην οργάνωση 7 άνθρωποι από ευπαθείς ομάδες.

Από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα;

Η ομάδα της Ithaca αποτελείται από το διοικητικό συμβούλιο, τους εργαζόμενους στο γραφείο, τους εργαζόμενους στο πεδίο λειτουργίας της οργάνωσης καθώς και τους εθελοντές.

Γιατί επιλέγετε να είστε μέλος της κοινότητας του Impact Hub?

Αποφασίσαμε να γίνουμε μέλος της κοινότητας του Impact Hub καθώς πρόκειται για ένα χώρο γεμάτο όμορφες πρωτοβουλίες και διαφορετικούς ανθρώπους με όραμα και δημιουργικές ιδέες.

 https://ithacalaundry.gr/

Pin It on Pinterest

Share This