Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία και ποια είναι η δραστηριότητα της;

Η Contentativa ιδρύθηκε το Δεκέμβριο 2019

Πως προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία της και ποια είναι η κοινωνική της συνεισφορά;

Η ομάδα που δημιουργήσαμε την Contentativa, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με διάφορους τρόπους, είτε σε long ή σε short term projects. Αυτό μας οδήγησε στην ανάγκη να συνεργαστούμε πιο στενά, με τους δικούς μας όρους, πάνω στη δημιουργία περιεχομένου. Αυτό που είχαμε κατά νου, ήταν να δημιουργήσουμε περιεχόμενο για ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο αλλά όχι και το δημόσιο λόγο.

Ο στόχος είναι να δώσουμε στο δημόσιο λόγο ενδιαφέροντα θέματα που άπτονται του κοινωνικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, με σκοπό να παράγουμε περιεχόμενο που είναι χρήσιμο σε όλους τους ανθρώπους καθώς προάγουν τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα;
Η ομάδα αποτελείται από 5 άτομα τα οποία είναι και τα ιδρυτικά μέλη, συν δύο συμβούλους σε θέματα νομικά, επικοινωνίας και διεκδίκησης δικαιωμάτων.

Γιατί επιλέγετε να είστε μέλος της κοινότητας του Impact Hub?

Το Impact Hub είναι μία κοινότητα ε την οποία είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν συχνά από τις θέσεις που είχαμε σε οργανώσεις και φορείς. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το εγχείρημα της δημιουργίας – και από την πλευρά μας, της συμμετοχής – μίας κοινότητας που φέρνει κοντά ανθρώπους και ομάδες με κοινό όραμα όσον αφορά τα βασικά θέματα που μας απασχολούν. Πέραν της φιλοξενίας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τόσο η συνεργασία με άλλες ομάδες, όσο και με την ίδια την ομάδα του Impact Hub.

Περισσσότερα εδώ: http://contentativa.com/

Pin It on Pinterest

Share This