Το συγκεκριμένο  Focus Group προσκαλεί εκπροσώπους Πρεσβειών σε μια μοναδική ευκαιρία για σύνδεση και συμμετοχή στο διάλογο για την Πράσινη Διπλωματία και την ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων με στόχο την ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος. Οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν, έχουν ως στόχο να απαντήσουν στο εξής κεντρικό ερώτημα:

Πώς μπορούν οι Πρεσβείες, μέσω της πρακτικής της Πράσινης Διπλωματίας, να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος, προάγοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική καινοτομία;

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τρεις (3) υποομάδες για να εστιάσουν τη συζήτηση γύρω από τα εξής υποερωτήματα:

  1. Πώς μπορούν οι Πρεσβείες να εκμεταλλευτούν τις συνεργασίες και τα δίκτυα τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, για την ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας που καθεμία εκπροσωπεί;
  2. Με ποιους τρόπους μπορούν οι Πρεσβείες να βοηθήσουν στρατηγικά, μέσω παροχής χρηματοδοτήσεων και capacity building στους τοπικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες;
  3. Πώς οι Πρεσβείες δημιουργούν ή εκμεταλλεύονται ευκαιρίες για άσκηση θεσμικής πίεσης σε τοπικές κυβερνήσεις προκειμένου να προωθήσουν την κοινωνική και περιβαλλοντική καινοτομία;

 

Τα αποτελέσματα του Focus Group θα συγκεντρωθούν και και θα παρουσιαστούν ως policy recommendations σε σχετικά όργανα λήψης αποφάσεων, συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος της καινοτομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα και θα είναι ανοιχτά και προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. 
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 Φεβρουαρίου, 10πμ-12μμ
Για δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ

Pin It on Pinterest

Share This