Το πρώτο Policy Recommendations Focus Group πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με στόχο να συντονίσει ένα forum συζήτησης μεταξύ φορέων που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και τον συντονισμό χρηματοδοτήσεων, σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης. 

 

Η συζήτηση δομήθηκε γύρω από το κεντρικό ερώτημα:

“Πώς η έρευνα μπορεί να υποστηρίξει την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο”. 

 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσιάσεις τεσσάρων έργων Horizon Mission, από τους  David Whyte του Prep4Blue, Sergio Rossi του Ocean Citizen, Χάρη Νάζο του Cardimed και Δημήτρη Κοκκινάκη του REMEDIES, οι οποίοι μας παρουσίασαν καλές πρακτικές και ιδέες για ανάπτυξη και ενδυνάμωση κοινοτήτων.

 

Οι συμμετέχοντες αυτοί χωρίστηκαν σε 3 ομάδες που αντίστοιχα ανέλαβαν να συζητήσουν για την εξασφάλιση της υιοθεσίας των ευρωπαΪκών προγραμμάτων με βιώσιμο και μακροπρόθεσμο τρόπο από τις τοπικές κοινωνίες, για το πως η εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και για το πως το citizens science και η ευαισθητοποίηση του κοινού μπορεί να προωθήσει τη βιωσιμότητα του κοινωνικού επιχειρείν σε τοπικό επίπεδο. 

 

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά εκπροσώπων των εξής οργανισμών και έργων: Cardimed, MC Greece, CIBOS, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Enterprise Greece, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Dataphoria, Symbeeosis, P2P Lab, Ίδρυμα Χελιδόνι, SYMBOLO, Urban Dig, Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων

 

Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης θα δημοσιοποιηθούν ως policy recommendations στην ιστοσελίδα του Impact Hub Athens, και θα αποσταλούν σε σχετικούς φορείς λήψης αποφάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Pin It on Pinterest

Share This