• Τι σημαίνει να χρησιμοποιείτε τα σχέδια για να υποστηρίξετε και να αλλάξετε τη δυναμική μιας συνομιλίας;
  • Πώς η οπτικοποίηση συμβάλλει σε μια ομάδα και συμβάλλει στη μετατόπιση της εστίασης μιας συνομιλίας;
  • Πώς μπορούν τα γραφικά να μας βοηθήσουν να ακούσουμε ουσιαστικά, να δείξουμε με τον καλύτερο τρόπο τι πρέπει να δούμε και να υποστηρίξουμε τη συλλογική κατανόηση;

Στο 1ο σεμινάριο Visual Practice Workshop που διοργανώνει το Art of Hosting Athina στην Ελλάδα, στις 5-7 Απριλίου 2019, θα διερευνήσουμε πώς τα οπτικά μέσα μπορούν να επηρεάσουν τη ουσιαστική ακρόαση, να αναδεικνύουν τα κυριότερα σημεία της συνομιλίας και μπορούν να εμπλουτίσουν τον διάλογο και την λήψη αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το workshop και την δήλωση της συμμετοχής σας μπορείτε να βείτε εδώ.

Pin It on Pinterest

Share This