Impact Hub Athens

Ένα τοπικό και διεθνές συνδεδεμένο δίκτυο με σκοπό το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο

Impact Hub Academy

Το Impact Hub Academy είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διαχειριστές ΜΚΟ ή project managers, οργανισμών που έχουν ένα ελάχιστο κύκλο εργασιών (από 1ευρώ), ανεξαρτήτως του επιπέδου ανάπτυξης της εταιρείας (από επίπεδο πρωτοτύπου μέχρι επίπεδο επέκτασης). Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει στην «επιτάχυνση» της ανάπτυξης των οργανισμών προσφέροντάς τους μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία.

Μέσω του Impact Hub Academy οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, να εντοπίσουν τα σημεία τα οποία επιβραδύνουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, να δημιουργήσουν ένα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης σύμφωνα με τις ανάγκες τους, να έρθουν σε επαφή με ειδήμονες των τομέων στους οποίους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να αξιοποιήσουν ευκαιρίες της αγοράς και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να χτίσουν ένα δυναμικό σύστημα υποστήριξης & συνεργασιών σύμφωνα με τον τομέα και τη δραστηριότητά τους.

6_0003_edu-23.png

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσβαση σε διαφορετικές υπηρεσίες, όπως εργαστήρια για την επιχειρηματικότητα και προσωπικές συναντήσεις με συμβούλους, οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε να οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες.

6_0005_edu-43.png

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Δικτύωση με άτομα, οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο με εκείνους και δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε συμπληρωματικό τομέα.

6_0004_edu-41.png

COACHING

Συστηματική παρακολούθηση με στόχο τόσο την αρχική διάγνωση της “υγείας” της επιχειρηματικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων όσο και την ανατροφοδότηση που αφορά την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

gh

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα

1.Initial Diagnostic

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ του συμμετέχοντα και του fitness coach αφορά στον προσδιορισμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας. Μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία διαγνωσης αποσαφηνίζονται οι τομείς που χρειάζεται να επικεντρωθεί ο επιχειρηματίας και σχεδιάζεται από κοινού ένα πλάνο ανάπτυξης με συγκεκριμένους στόχους και ορόσημα (milestones) προς επίτευξη.

2.Development plan Support

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και με γνώμονα το πλάνο ανάπτυξης που έχει προ-συμφωνηθεί, παρέχονται στον συμμετέχοντα όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά ερεθίσματα και συμβουλευτική που θα τον βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη φάση είναι προσωπική συμβουλευτική από ειδικούς, εργαστήρια, peer-to-peer μάθηση, «επιμελημένη» δικτύωση και εργαλεία, παρουσιάσεις, άρθρα και έρευνες που αφορούν στο θέμα-πρόκληση που προσεγγίζουμε κάθε φορά. Κάθε μήνα γίνονται συναντήσεις συντονισμού ή επαναπροσδιορισμού του πλάνου ανάπτυξης.

3.Final Assessment

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα διαρκεί κατ’ ελάχιστο 6 μήνες οπότε και το χρονοδιάγραμμα του πλάνου ανάπτυξης έχει αντίστοιχη διάρκεια. Μετά το πέρας του  συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος γίνεται μια αξιολόγηση του Development Plan με τον σύμβουλο–fitness coach οπότε και αποφασίζεται η παραμονή ή όχι του επιχειρηματία στο πρόγραμμα.  

Επιπλέον οφέλη από την συμμετοχή

Εκτός από τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αποκτούν απεριόριστη πρόσβαση στην παγκόσμια κοινότητα του Impact Hub, εξασφαλισμένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης αλλά και ευκαιρίες προβολής μέσα από το δίκτυο συνεργατών μας.

Δέσμευση

Ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής: 6 μήνες

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης στο πρόγραμμα: 15 ώρες / μήνα

Κόστος: 60€/μήνα πλέον ΦΠΑ

Διαδικασία αίτησης: Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

 


bg980

ΔΩΡΗΤΗΣ

Print