Γνωρίζατε ότι υπάρχουν 269.000 τόνοι πλαστικών που επιπλέουν στην επιφάνεια των ωκεανών μας; Το πρόγραμμα REMEDIES ξεκίνησε με στόχο την επίτευξη ενός μέλλοντος χωρίς πλαστικά απορρίμματα. Η αποστολή του είναι να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες για τον έλεγχο, τη συλλογή, την πρόληψη και την αξιοποίηση (μικρο)πλαστικών από τους ωκεανούς μας.

 

Το REMEDIES είναι πρόγραμμα του  Horizon Europe με αποστολή τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών για τον έλεγχο, τη συλλογή, την πρόληψη και την αξιοποίηση (μικρο)πλαστικών από τους ωκεανούς μας. Η προσέγγισή μας βασίζεται στην επιστήμη, την κυκλικότητα και την εμπλοκή της κοινότητας, με στόχο την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, την μείωση της ρύπανσης και την ανάπτυξη μιας κλιματικά ουδέτερης γαλάζιας οικονομίας. Για να εκπληρωθεί η αποστολή του, το REMEDIES ξεκινά ένα Open Call που παρέχει οικονομική υποστήριξη έως 100.000 ευρώ και υπηρεσίες καινοτομίας σε φορείς που εργάζονται για τη συλλογή και αξιοποίηση απορριμμάτων πλαστικών στη Μεσόγειο.

Open Call 1 – Συλλογή & Αξιοποίηση:

Προσκαλούμε καινοτόμους δημόσιους φορείς που στοχεύουν στη συλλογή πλαστικών απορριμμάτων, την προώθηση και την εξερεύνηση καινοτόμων τρόπων για τη μετατροπή των πλαστικών αποβλήτων σε αξιόλογα προϊόντα ή πόρους, να υποβάλουν αίτηση και να είναι μαζί στην στο κίνημα για την επίτευξη ενός μέλλοντος χωρίς πλαστικά απορρίμματα. Το REMEDIES υποστηρίζει έργα με έως και 100.000 ευρώ από επιλέξιμες περιοχές (παρακαλώ ελέγξτε τον οδηγό για τους αιτούντες για να δείτε αν είστε επιλέξιμοι).

 

Οφέλη για τους επιχορηγούμενους φορείς:

Οι νικητές θα γίνουν μέρος του προγράμματος Horizon Europe, για 6 μήνες, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους εταίρους του REMEDIES για να συμβάλουν στην αποστολή του προγράμματος. Οι νικητές θα λάβουν έως και 100.000 ευρώ και υποστήριξη από τους εταίρους του REMEDIES που θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία υλοποίησης, προκειμένου να εφαρμόσουν λύσεις αποκατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων και να συμβάλουν στους στόχους του προγράμματος REMEDIES.

 

Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων:

Έναρξη: 15 Σεπτεμβρίου 2023 (12:00 μ.μ. CET)

Καταληκτική ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2023 (5:00 μ.μ. CET)

 

Για περισσότερες πληροφορίες για να ξεκινήσετε την αίτησή σας:

Για πληροφορίες σχετικά με το Open Call 1, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Guide for Applicants στην ιστοσελίδα του REMEDIES εδώ. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι θα πρέπει να διαβάσετε αυτό το έγγραφο πριν υποβάλετε αίτηση.

 

Υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ: https://www.f6s.com/open-call-1-remedies/apply 

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να προχωρήσετε με την αίτηση θα πρέπει να διαθέτετε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό F6S: https://www.f6s.com/

 

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το Open Call 1, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα διαχείρισης REMEDIES: [email protected] 

 

Οικονομική Υποστήριξη:

To Open Call 1 προσφέρει μέγιστη χρηματοδότηση 200.000 ευρώ, με δυνατότητα δύο υπο-επιχορηγήσεων των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο για δημόσιους φορείς στην περιοχή της Μεσογείου. Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται από Κράτη-Μέλη και/ή Συμμετέχουσες Χώρες στην περιοχή της Μεσογείου, εξαιρουμένων των χωρών όπου εδρεύουν οι εταίροι του REMEDIES, δηλαδή: Σλοβενία, Ελλάδα, Γερμανία, Κροατία, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Αλβανία, Σερβία, Ιρλανδία, Μαρόκο και Ιταλία. Η οικονομική υποστήριξη θα παρασχεθεί σε δύο στάδια, στην αρχή του έργου και στο τέλος της υλοποίησης, εντός της διάρκειας των έξι μηνών. Κάθε επιλεγμένος δικαιούχος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο με σημεία ορόσημα και κριτήρια αξιολόγησης για να επιδείξει την επίδραση και την προστιθέμενη αξία του. Η υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου θα υποστηριχθεί από εκάστοτε ανατεθειμένο(ους) μέντορα(ες) από το έργο REMEDIES, οι οποίοι θα καθοριστούν ανάλογα με τη γεωγραφική πλησιέστερη/ομοιότητα και την τεχνική και επιστημονική πλησιέστερη και/ή συμπληρωματική.

 

Τύπος Υποστήριξης:

Οι επιχορηγούμενοι φορείς του Open Call 1 θα λάβουν διάφορους τύπους υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων:

 

  • Υποστήριξη Υλοποίησης
  • Οικονομική υποστήριξη έως 100.000 ευρώ για 6 μήνες
  • Πρόσβαση σε εργαλεία και πόρους
  • Οδηγίες, μέντορες και διαδικτυακά σεμινάρια
  • Δικτύωση και συνδέσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους στο οικοσύστημα
  • Πρόσβαση σε ευκαιρίες για δοκιμή των λύσεών τους.

 

Συμπερασματικά:

Το Open Call 1 του έργου REMEDIES παρουσιάζει μια πολύτιμη ευκαιρία για φορείς στην περιοχή της Μεσογείου να λάβουν οικονομική υποστήριξη και υπηρεσίες καινοτομίας για έργα που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση και προστασία από τα πλαστικά απόβλητα. Με τη συμμετοχή τους σε αυτήν το Open Call, οι υποψήφιοι μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ενημερωμένης για τα πλαστικά και στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους ωκεανούς μας. Για πλήρεις λεπτομέρειες, κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλεξιμότητας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος REMEDIES. Για άμεσες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο [email protected]

 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Innovation action (IA)| Θέμα: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01 Ημερομηνία Έναρξης του Έργου: 15 Δεκεμβρίου 2022 | Διάρκεια 48 μήνες 

 

Για ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Βιολέτα Τσιτσιλιάνη, Communications Manager, Impact HUB Athens | [email protected]

 

Σχετικά με το REMEDIES:

Το πρόγραμμα REMEDIES είναι ένα πρόγραμμα καινοτομίας του προγράμματος Horizon Europe που δημιουργεί καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες για τον παρακολούθηση, συλλογή, πρόληψη και αξιοποίηση (μικρο)πλαστικού από τις θάλασσές μας. Η προσέγγισή μας βασίζεται στην επιστήμη, την κυκλικότητα και τη συμμετοχή της κοινότητας, με στόχο την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, τη μείωση της ρύπανσης και την ανάπτυξη μιας κλιματικά ουδέτερης γαλάζιας οικονομίας. Στα επόμενα 4 χρόνια, 23 εταίροι από 12 χώρες θα παρουσιάσουν 12 καινοτόμες λύσεις. Οι καινοτόμες λύσεις θα δοκιμαστούν σε 9 demo sites σε 8 χώρες της Μεσογείου. Έπειτα θα ακολουθήσουν 33 νέες περιοχές προκειμένου να καλύψουμε όλη τη Μεσόγειο.

 

Follow us:

Remedies.eu

Facebook

Twitter

LinkedIn 

Instagram

Pin It on Pinterest

Share This