Οι κοινωνίες θα γίνουν πιο δίκαιες και ανθεκτικές, όταν γίνουν πιο συμπεριληπτικές. Αυτό ισχύει και για την επιχειρηματικότητα, βασικό παράγοντα αλλαγής και καινοτομίας. Το πρόγραμμα Better Incubation του Impact Hub έκανε τη συμπερίληψη στην επιχειρηματικότητα, πράξη.

Στόχος του προγράμματος ήταν να δημιουργήσει υποδομές, περιεχόμενο και περιβάλλον προσβάσιμο στις ομάδες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στους τομείς της επιχειρηματικότητας – γυναίκες, νέους, άτομα 50+, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες και μετανάστες. Σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας αυτού του προγράμματος ήταν ο συνεχής διάλογος, η ενεργή εμπλοκή και η συνδημιουργία μαζί με εκπροσώπους των ομάδων αυτών. Έτσι, δημιουργήθηκαν σύγχρονα, και κυρίως προσβάσιμα, επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να εξελίσσουν πραγματικά όλοι, τις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες.

Τον Οκτώβριο 2022, το Impact Hub Athens διοργάνωσε ένα policy workshop που ήταν μια ευκαιρία ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών αλλά και πρόσφορο πεδίο για εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για την εξέλιξη των πρακτικών της προσβάσιμης επιχειρηματικότητας. Στη συνάντηση συμμετείχαν φορείς του χώρου της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, κοινωνικοί επιχειρηματίες από υπό-εκπροσωπούμενες ομάδες, εκπρόσωποι χρηματοδοτικών φορέων, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων και ακαδημαϊκοί.

Συνδημιουργήθηκαν 40 προτάσεις που ενώθηκαν με αυτές άλλων 360 φορέων στην Ευρώπη, και συζητήθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση της ΕΕ για τη στρατηγική της ενίσχυσης της κοινωνικής και συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας. 

Μέσα από τις δράσεις και τα πιλοτικά εργαστήρια που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του LIAISE – Better Incubation, συλλέχθηκαν βασικά συμπεράσματα για την εξέλιξη των εργαλείων προσβάσιμης επιχειρηματικότητας:

  • Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η αυτοπεποίθηση. Αυτοί είναι δύο ξεκάθαροι στόχοι, που το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας πρέπει να αντιμετωπίσει με προτεραιότητα μέσα από τις υπηρεσίες και τις πρακτικές.
  • Η δικτύωση μέσα από επιμέλεια και καθοδήγηση είναι κρίσιμη για την επιτυχία των επιχειρηματιών από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, καθώς έχουν πολύ περιορισμένα δίκτυα επαφών που μπορούν να δράσουν καταλυτικά στην εξέλιξή τους τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Σε αυτό το στόχο, συνεισφέρουν οι εκπαιδεύσεις, το coaching, το mentoring και οι εκδηλώσεις συνδημιουργίας.
  • Τα δίκτυα επιχειρηματικότητας έχουν μια εξαιρετικά θετική επίδραση στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των επιχειρηματιών από υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες, στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, καθώς και στην ικανότητα τους να αναγνωρίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εκπαιδεύσεις. 
  • Είναι πολύ σημαντική η προβολή και η ανάδειξη παραδειγμάτων επιχειρηματιών από τις υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες, αλλά και ομάδων που η ένταξη είναι δύναμη και βασική αρχή για την επιτυχία του έργου. Αντίστοιχα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται οι φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) που κάνουν την προσβασιμότητα πράξη
  • Οι διακρίσεις και η έμφυλη βία είναι “ασθένειες” που εμφανίζουν πολύ μεγάλο εύρος στο μέγεθος και στη σοβαρότητά τους. Ωστόσο, είναι υπαρκτές σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Η μελέτη και η κατανόηση των κοινωνικών στερεοτύπων (τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κανείς, πώς αναφερόμαστε σε κάθε ομάδα, ποιές είναι οι προσδοκίες, ποιά είναι τα όρια κλπ) είναι το πρώτο βήμα για την εξυγείανση του οικοσυστήματος.

Τα συμπεράσματα αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις των υπηρεσιών του Impact Hub Athens ώστε να αποτελέσουν ευκαιρία εξέλιξης για όλους κι ένα όχημα αλλαγής προς ένα καλύτερο μέλλον. 

Στο πιλοτικό πρόγραμμα προσβάσιμης επιχειρηματικότητας συμμετείχαν η ανοιχτή social media πλατφόρμα Cool Crips, το Youtube Vlogging κανάλι Rolling ever after, το Papigon Project – μια πρωτοβουλία με στόχο την φροντίδα και την προώθηση second hand φυτών, το Σωματείο Αρωγή που στόχο έχει τη δημιουργία δικτύου βιώσιμων υπηρεσιών τουρισμού ΑΜΕΑ στις Κυκλάδες  και το The Missing Point – μία νέα ιδέα δημιουργίας παζλ με έργα νέων Ελλήνων καλλιτεχνών στα οποία το κομμάτι που λείπει θα αγοράζεται αποδίδοντας τα έσοδα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Συμμετέχοντες φορείς του policy workshop ήταν: Action Finance Initiative, The People’s Trust, Investing for Purpose, SynAllois, ESG Piraeus Bank, Municipality of Athens, Hellenic Open University, Agricultural University of Athens, Rosie Maguire, Praksis NGO, METAdrasi, Melissa Network, Sistech Global, Cool Crips, Pride Greece, Me Alla Matia, Wot Greece, IOM Greece.

Το πρόγραμμα BETTER INCUBATION- LIAISE, Linking Incubation Actors for Inclusive and Social Entrepreneurship project ήταν μία κοινή προσπάθεια των δικτύων επιχειρηματικότητας Impact Hub, EVPA και EBN ώστε να γίνουν πραγματικά προσβάσιμα. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020).

Pin It on Pinterest

Share This