Η εκδήλωση κλεισίματος του Open Beehive σηματοδότησε την ολοκλήρωση μιας εντυπωσιακής πορείας με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων στην Αθήνα. Σε συνεργασία με το Melissa Network, το Impact Hub Athens συνέβαλε στη δημιουργία και υλοποίηση ενός έργου ενδυνάμωσης για τις γυναίκες αυτές, επικεντρώνοντας στις διαφορετικές τους ανάγκες, την ανθεκτικότητα και τη δυναμική τους.

 

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, το έργο ανέπτυξε στενές και οργανικές σχέσεις με δυναμικές γυναικείες κοινότητες στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων της Ένωσης Ουκρανών Γυναικών, της Αφρικανικής και της Φιλιππινέζικης Γυναικείας Κοινότητας. Ως αποτέλεσμα, περισσότερες από 70 μετανάστριες γυναίκες υποστηρίχθηκαν, 20 εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν, 50 ώρες ατομικής συμβουλευτικής προσφέρθηκαν και πάνω από 20 experts πήραν μέρος.

 

Εργαστήρια Ενδυνάμωσης και Ατομική Συμβουλευτική

Βασικό κομμάτι της πρωτοβουλίας Open Beehive ήταν η διοργάνωση και παροχή επιχειρηματικών εργαστηρίων. Τα εργαστήρια αυτά είχαν διπλό στόχο: αφενός να παράσχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων στις δικαιούχες, και αφετέρου να βελτιώσουν τις οριζόντιες δεξιότητες τους. Στο τέλος κάθε εργαστηρίου οι συμμετέχουσες λάμβαναν συγκεκριμένες εργασίες για το σπίτι, με στόχο να ενθαρρυνθεί η ενεργή συμμετοχή τους. Οι συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ατομικές συνεδρίες διάρκειας δύο ωρών, κατά τις οποίες λάμβαναν εξατομικευμένες συμβουλές καθοδήγησης στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες.

 

Κύριοι Άξονες και Συμπεράσματα

Τα εργαστήρια εστίασαν σε διάφορους σημαντικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της συγγραφής βιογραφικού, των ρόλων προτύπων, της πρότασης αξίας, των επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών μοντέλων, της διαχείρισης χρόνου, των δεξιοτήτων επικοινωνίας, του ελληνικού επιχειρηματικού λεξιλογίου και της επανασύνδεσης με τον εαυτό τους. Μέσω αυτής της προσέγγισης, το Open Beehive επιδίωξε να παρέχει μια ολοκληρωμένη “εργαλειοθήκη” επιχειρηματικών δεξιοτήτων στις γυναίκες πρόσφυγες, εξουσιοδοτώντας τις να πλοηγηθούν με αυτοπεποίθηση στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Η εκδήλωση κλεισίματος του Open Beehive ανέδειξε τη σημασία της προώθησης της συμπεριληπτικής επιχειρηματικής κουλτούρας, της ενίσχυσης του σχεδιασμού και της παροχής συμπεριληπτικής επιχειρηματικής υποστήριξης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων για συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα. Επίσης υπογράμμισε τη σημαντικότητα της αύξησης της ευαισθητοποίησης για την επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή εργασιακή απασχόληση, της ανάπτυξης αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων και της παροχής επαγγελματικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε επιχειρηματίες από υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες.

 

Ιστορίες Επιτυχίας

Πολλά αξιοσημείωτα επιτεύγματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια του “επιχειρηματικού” ταξιδιού της πρωτοβουλίας Open Beehive. Κάποια από αυτά ήταν η ανάπτυξη του Κέντρου Ενδυνάμωσης των Γυναικών από την Ουκρανική Κοινότητα και η δημιουργία μιας ελπιδοφόρας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης που ηγείται από τη Φιλιππινέζικη Γυναικεία Κοινότητα. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν απτά παραδείγματα της θετικής επίδρασης που είχε το έργο, παρέχοντας τις κατάλληλες πλατφόρμες για την ανάπτυξη και τη συμβολή των γυναικών στις κοινότητές τους.

 

Η συνεργασία συνεχίζεται…

Το έργο Open Beehive δεν τελειώνει εδώ! Σύντομα ακολουθούν ένα Speed Dating event στις 20 Ιουνίου 2023, όπου μέντορες από την Κοινότητα του Impact Hub Athens θα συναντηθούν με εννέα γυναίκες από το Δίκτυο Melissa, αλλά και ένα Business Clinic event που έρχεται να υποστηρίξει τη νεοσύστατη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της Φιλιππινέζικης Γυναικείας Κοινότητας. Τέλος, από τις 11 Μαΐου έως τις 26 Ιουνίου 2023, η Momentum Social Economy Academy θα παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους.

Μέσω επιχειρηματικών εργαστηρίων, ατομικών συνεδριάσεων και στενής συνεργασίας με συνεργατικές οργανώσεις, το Open Beehive άνοιξε έναν δρόμο για τις γυναίκες πρόσφυγες να ανακαλύψουν τη δυναμική τους, συνεισφέροντας ενεργά στην κοινωνία. Προωθώντας μια συμπεριληπτική  επιχειρηματική κουλτούρα, ενισχύοντας τα συστήματα υποστήριξης και αναπτύσσοντας επιχειρηματικές δεξιότητες, το Open Beehive θεμελίωσε μια βάση για μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση και επιτυχία. Η επίδραση αυτής της πρωτοβουλίας θα γίνεται ολοένα και πιο φανερή στα επόμενα χρόνια καθώς αυτές οι γυναίκες θα συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να επιφέρουν θετική αλλαγή στις κοινότητές τους.

Pin It on Pinterest

Share This