Η CVexperts (www.cvexperts.gr) είναι ηγέτιδα εταιρία στη συγγραφή βιογραφικού στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά από το 2007. Επιπρόσθετα, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε άτομα που βρίσκονται σε φάση επαγγελματικής μετάβασης ή αναζήτησης εργασίας. Αυτό που την ξεχωρίζει είναι ότι εφαρμόζει γνώση και μεθοδολογία βασισμένη στις αρχές της επαγγελματικής συμβουλευτικής, ενώ παράλληλα συνδυάζει διεθνή εμπειρία από την αγορά εργασίας. Μέσα στις διαδικασίες ανάπτυξης των επαγγελματικών εργαλείων των υποψηφίων (CV/Resume, LinkedIn Προφίλ,  Cover Letter, Motivation Letter, Interview Coaching, Career Counseling), η διεπιστημονική ομάδα των συμβούλων της εφαρμόζει εξατομικευμένη και στοχευμένη προσέγγιση, γνωρίζοντας από κοντά τον κάθε υποψήφιο σε μια σειρά από προσωπικές συνεδρίες. Τέλος, σχεδιάζει και υλοποιεί ημερίδες καριέρας καθώς και σεμινάρια σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και άλλους οργανισμούς.

Pin It on Pinterest

Share This