Η Cinergies Co-Op / Κοιν.Σ.Επ “Κινέργειες” δραστηριοποιείται ως σύμπραξη κινηματογραφιστών με σκοπό τη παραγωγή αφηγήσεων & προωθητικού υλικού ανάδειξης εγχειρημάτων βιωσιμότητας, ειδικότερα στο χώρο της Κ.ΑΛ.Ο. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016 με έναυσμα την παραγωγή του διαδραστικού ντοκιμαντέρ – “Ετεροτοπίες” και στη διάρκεια λειτουργίας της έχει παράγει αφηγήσεις με κοινωνικό σκοπό, προωθητικό υλικό για εκπαιδευτικά σεμινάρια εστιασμένα στο χώρο της βιωσιμότητας.

Pin It on Pinterest

Share This