Τι είναι τα speed dating events:

Η δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας προϋποθέτει την αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ μη-αναμενόμενων “συμμάχων”. Μέσω μιας σειράς σύντομων 1:1 συνεδριών επιχειρηματικής υποστήριξης, φέρνουμε σε επαφή ειδικούς με επίδοξους επιχειρηματίες, προκειμένου οι πρώτοι να προσφέρουν καθοδήγηση, εποικοδομητική κριτική και να θέσουν δύσκολα ερωτήματα με σκοπό την ανεύρεση καινοτόμων λύσεων. Τι λείπει από την εξίσωση; Ποια είναι τα νέα δεδομένα που μπορούν να τους κατευθύνουν ώστε να διαπρέψουν και να αναπτυχθούν;

 

Υποδεχόμαστε τους Marketeers της SocialDoo για το speed dating Ιανουαρίου!

Στις 12 Ιανουαρίου, στις 17.00 στα κεντρικά γραφεία του Impact Hub Athens, 14 επιλεγμένες ΜΚΟ θα ζήσουν την εμπειρία του match making με την ομάδα marketing της SocialDoo. Με την καθοδήγησή τους, θα έχουν την ευκαιρία να συστηθούν και να μιλήσουν για τα εγχειρήματά τους, να επικοινωνήσουν το όραμά τους, την αποστολή, τη στρατηγική και πιθανότατα να λάβουν υποστήριξη ΕΚΕ μέτα από το ευρύ πελατολόγιο της SocialDoo.

 

Σχετικά με τη Social Doo

Η Socialdoo είναι μια ομάδα επαγγελματιών με εκτεταμένη εμπειρία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, που ειδικεύονται στην ανάπτυξη επιτυχημένων στρατηγικών επικοινωνίας, εταιρικών, δημοσίων υποθέσεων και marketing.

Όντας ευέλικτοι, άμεσα ανταποκρινόμενοι και ικανοί να αξιοποιούν διαφορετικούς πόρους για το κάθε έργο, δημιουργούν εξατομικευμένες ομάδες και καταστρώνοντας το βέλτιστο σχέδιο δράσης, συγκεκριμένο και ρεαλιστικό, πάντα σε στενή συνεργασία με τους εταίρους τους. Κάθε στρατηγική είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση και απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της.

 

Τι είδους εγχειρήματα ψάχνουμε; 

Προσκαλούμε τοπικές μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας, των παιδικών και γυναικείων δικαιωμάτων, με περιβαλλοντική συνείδηση και ανθεκτικότητα, ψηφιακή παιδεία κ.λπ., εφόσον έχουν:

  • Μια ομάδα εργασίας
  • λάβει χρηματοδότηση έως και 5.000 €

 

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες;

Μια συνεδρία 30 λεπτών με μια ομάδα 2 SocialDoo experts, που εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών marketing και επικοινωνίας / δημοσίων υποθέσεων / εταιρικών στρατηγικών.

 

🖊  Εξασφάλισε τη θέση σου, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής εδώ.

Pin It on Pinterest

Share This