Μία δράση συνεργατικής καινοτομίας για το κοινωνικό επιχειρείν: The Changers, από τη Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και το Impact Hub Athens!

Πότε ως τώρα δεν είδαμε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας να αναπτύσσουν από κοινού δράσεις για την ουσιαστική στήριξη και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ (ΜοΚΕ ΟΠΑ) και το Impact Hub Athens συνεργάζονται μέσω της καινοτόμου δράσης «The Changers», η οποία στηρίζει κοινωνικές επιχειρήσεις και φοιτητές να πολλαπλασιάσουν το θετικό τους αντίκτυπο στην κοινωνία. Μέσω αυτής της πρωτοπόρου συνεργασίας, επιλεγμένες κοινωνικές επιχειρήσεις της κοινότητας του Impact Hub Athens θα λάβουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στοχευμένα, ώστε να αξιοποιήσουν με βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητές τους, να οργανωθούν με επαγγελματικό τρόπο και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους. Παράλληλα, το ΟΠΑ διαθέτει τεχνογνωσία για να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να προκύψουν οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες στη δράση. Οι φοιτητές του διαθέτοντας επαρκείς δεξιότητες και κατάλληλη καθοδήγηση θα παρέχουν probono τις υποστηρικτικές αυτές υπηρεσίες.

Η δράση ενισχύει κοινωνικούς επιχειρηματίες που συνήθως υστερούν σε υποστήριξη και πόρους συγκριτικά με τις συμβατικές επιχειρήσεις. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα εμπλοκής νέων επιστημόνων σε καινοτόμες πρωτοβουλίες κοινωνικού σκοπού επιδιώκοντας να αναδείξει τον «τρίτο τομέα» της οικονομίας ως ένα ουσιαστικό και γεμάτο νόημα μονοπάτι καριέρας για τους νέους και τις νέες της χώρας μας. Μέσω αυτής της δράσης όλοι γίνονται πιο δημιουργικοί και παράγονται πολλαπλασιαστικά οφέλη. Το πανεπιστήμιο ακούει τις κοινωνικές επιχειρήσεις και οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακούν το πανεπιστήμιο!

Σε συνεργασία με τη Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (USE) και το Impact Hub Athens, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ διοργάνωσε το πρώτο «Warm Up» στο πλαίσιο του Social Impact Award, όπου η ομάδα του Impact Hub Athens παρουσίασε στους φοιτητές στοιχεία από την πορεία καινοτόμων κοινωνικών επιχειρηματιών και ζητώντας από τους φοιτητές να προτείνουν τις δικές τους ιδέες. Στη διάρκεια του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε και μια σύντομη ενημέρωση για τον 6o Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ και αλλά και για το διεθνή διαγωνισμό Social Impact Award του Impact Hub Athens. Το δίωρο εργαστήριο παρακολούθησαν φοιτητές και αποφοίτοι του ΟΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» των Επίκουρων Καθηγητριών του ΟΠΑ Ο. Κυριακίδου και Ε. Σαλαβού.

Pin It on Pinterest

Share This