Η μετάβαση σε μία πιο βιώσιμη, ανθεκτική και συμπεριληπτική οικονομία, απαιτεί τη συμμετοχή όλων. Γι αυτό, μέσω της δημιουργίας μιας κοινότητας από incubators που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Ελλάδας με έμφαση στο θέμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, το Impact Hub Athens, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Google.org, επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια και προωθεί τη δίκαιη μετάβαση προς μια “οικο-συστημική” αλλαγή

Η “οικο-συστημική” αλλαγή περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις και ροές πόρων, χρημάτων, ενέργειας και γνώσης ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς, παρόμοιες με τον φυσικό κόσμο. Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος απαιτεί διάδραση, εμπιστοσύνη, κοινές δράσεις και κοινούς στόχους, καθώς και συνεχή προσέλκυση συντελεστών που συμβάλλουν στην εξέλιξή του. Μέρος της διαδικασίας, είναι και η διάδοση των όρων, της γλώσσας και της κουλτούρας της κοινωνικής και περιβαλλοντικής καινοτομίας.

Το πρόγραμμα Rural Incubators στοχεύει αφενός στον πολλαπλασιασμό των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιχειρηματικών εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει ενδυνάμωση και πρόσβαση σε επιχειρηματική καθοδήγηση σε υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες στο οικοσύστημα της κοινωνικής καινοτομίας. Αφετέρου, στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων σε ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που αφορούν και προκύπτουν από τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών. Ένας ακόμη σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η ισχυροποίηση των σχέσεων βασικών συντελεστών με το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειακών ερευνητικών κέντρων και των ιδιωτικών φορέων εμβέλειας.

To kick-off του προγράμματος έγινε στο Impact Hub Athens με το διήμερο “Rural Incubators Retreat”, όπου ορίστηκε η στρατηγική και οι κοινές δράσεις των 9 φορέων που θα τρέξουν παράλληλα προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης το διάστημα Σεπτέμβριος 2023- Φεβρουάριος 2024 στις περιοχές των: Βόρεια/Νότια Πίνδος, Ζαγοροχώρια- Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Φλώρινα, Αλεξανδρούπολη, Κυκλάδες, Καλαμάτα, ευρύτερη περιοχή νομού Μεσσηνίας. 

Οι επιχειρηματικές δομές που συμμετέχουν στην κοινότητα των rural incubators είναι:

  • “Τα Ψηλά Βουνά” ΚΟΙΝΣΕΠ: ιδρύθηκαν το 2016 στο Ζαγόρι, με στόχο τη δημιουργία αξιοβίωτων κοινοτήτων στα ψηλά βουνά της Πίνδου, αξιοποιώντας τη δικτύωση, την κοινωνική καινοτομία και οικονομία και την ομότιμη παραγωγή.
  • Bizrupt NGO: Από το 2017 και με έδρα της το Ηράκλειο Κρήτης, η Bizrupt NGO έχει όραμα τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, με στόχο μία συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη για ένα καλύτερο μέλλον.
  • Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (Ο.Ε.ΝΕ.Φ. ΑΜΚΕ): από το 2010 αφοσιώνεται στην υποστήριξη των νέων της περιοχής ώστε να μαθαίνουν, να ενεργούν και να δρουν με σεβασμό και με βασικό στόχο τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Μέσα στο 2024 θα εγκαινιάσουν το μεγαλύτερο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Νέων στην περιοχή με σκοπό τη δίκαιη μετάβαση.
  • Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.: Ένας βιώσιμος, πρωτοπόρος και αυτοδύναμος αναπτυξιακός μηχανισμός, σημείο αναφοράς για την περιφερειακή ανάπτυξη της Καρδίτσας, είναι το όραμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Καρδίτσας Α.Ε. (ΑΝΚΑ) από τις τοπικές Αρχές (κυρίως δήμους και συνεταιρισμούς) το 1989. Κύρια αποστολή, η εισαγωγή της καινοτομίας στο τοπικό παραγωγικό σύστημα, δίνοντας προτεραιότητα ως κινητήρια δύναμη στην τοπική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
  • ΕτΑΠ, Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων: ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και με σκοπό να στηρίξει την επιχειρηματικότητα της Μεσσηνίας και την εξωστρέφεια μέσω της διασύνδεσης των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου και της Δ. Ελλάδας και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
  • LightHub – Επιμελητήριο Έβρου: To Light Hub είναι η δομή στήριξης επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Έβρου. Με έδρα την Αλεξανδρούπολη, στηρίζει τη διασύνδεση πρωτοποριακών επιχειρηματικών ιδεών με την αγορά, βελτιώνει την εμπορευσιμότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών και παρέχει ουσιαστική καθοδήγηση και διασύνδεση ώστε να βοηθήσουμε να γίνει το επιχειρηματικό όραμα ανθρώπων με όρεξη και ενθουσιασμό, πραγματικότητα.
  • Impact Hub Athens: μεταφέροντας σε επόμενο στάδιο τη δουλειά των τελευταίων 5 ετών στις Κυκλάδες, η ομάδα του Impact Hub Athens ξεκινάει να γίνεται μέρος του περιφερειακού οικοσυστήματος, προσφέροντας υπηρεσίες με στόχο την ανάπτυξη εγχειρημάτων με βασική αφοσίωση στην συντήρηση της βιοποικιλότητας, την κυκλική διαχείριση πόρων και την αναγεννητική καλλιέργεια.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι fellows:

  • Μπουλούκι – Περιοδεύον Εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης: Eξερευνώντας πώς να κεφαλοποιήσει τη γνώση και την κοινότητα που φέρνει κοντά από το 2018, το Μπουλούκι αναπτύσσει μία νέα υπηρεσία, την υποστήριξη εγχειρημάτων που ενσωματώνουν τη γνώση της παραδοσιακής δόμησης και των τοπικών υλικών στη σύγχρονη οικοδομική πρακτική, δίνοντας τη διάσταση της βιωσιμότητας και της αναβίωσης στις μέχρι τώρα δράσεις τους.
  • Phaos Κοιν.Σ.Επ.: Yποστηρίζει την καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία για νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στην περιοχή, παρέχοντας υπηρεσίες μέσω του πολυχώρου “HOUSE by PHAOS” στο κέντρο της Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια του Retreat, εμβαθύναμε στο πλαίσιο λειτουργίας μίας θερμοκοιτίδας και τον ρόλο της στο οικοσύστημα ως αναπτυξιακό όχημα. Η κοινότητα των rural incubators θα ακολουθήσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθε περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και τους τοπικούς τομείς ανάπτυξης. Πέραν της δημιουργίας και της ενίσχυσης των τοπικών οικοσυστημάτων, της δημιουργίας δομών επιχειρηματικής υποστήριξης μακροπρόθεσμα, όλοι οι rural incubators θα καταλήξουν στη δημιουργία ενός blueprint για την επιχειρηματικότητα με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ελπίζοντας να ακολουθήσουν κι άλλοι φορείς παρόμοια βήματα.

Pin It on Pinterest

Share This