Το πρώτο Business Model Hackathon του Impact hub Athens έλαβε μέρος στους χώρους του Hub, ως μέρος των δράσεων του Προγράμματος Impact Hub Academy. Η βοήθεια ήρθε από τον εκπρόσωπο της Business Models Inc., Baran Korkut, ο οποίος προσκλήθηκε να δημιουργήσει και να σχεδιάσει το εν λόγω διαδραστικό πρόγραμμα.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Baran Korkut σε διαδυκτιακή του ανάρτηση, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι μια τεράστια δύναμη για τη δημιουργία μίας καλύτερης και πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Όπως υποδηλώνει και το ίδιο το όνομα της κοινωνικής επιχείρησης, ο κύριος στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Παρόλο που μια κοινωνική επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί ως φιλανθρωπία, η κοινωνία η ίδια θα πρέπει να ξέρει ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν πραγματικές επιχειρήσεις οι οποίες αγωνίζονται και αυτές να βρουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για να εξασφαλίσουν την διαρκή επίδραση τους στην κοινωνία. Αυτός ήταν ακριβώς και ο κινητήριος σκοπός του συγκεκριμένου Hackathon.

Όπως ανέφερε και η συν-ιδρυτής του Impact Hub Athens, Σόφι Λάμπρου: “Προσκολημένοι στο να δημιουργήσουμε τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία που μας περιβάλλει, μερικές φορές χάνουμε την αίσθηση ότι πρόκειται για μία επιχείρηση η οποία χρειάζεται το κατάλληλο επιχειρισιακό πλάνο για την βιωσιμότητα της“. Το εν λόγω Hackathon δημιουργήθηκε ώστε να καθιστούν ικανοί οι συμμετέχοντες να σχεδιάσουν καινούριους και καλύτερους τρόπους για να εκλύσουν νέο κοινό και να κάνουν το ήδη υπάρχον ακόμα περισσότερο εμπλεκόμενο στις αξίες τους.

Ένας από τους συμμετέχοντες του Προγράμματος έθεσε ως θέμα το πρόβλημα της αρμονίας μεταξύ επιχειρηματικών αρχών και την υπηρέτηση ενός κοινωνικού σκοπού: “Ακόμα λαμβάνουμε αρνητικά την στρατηγική του να χρεώνουμε χρηματικά τις κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρουμε, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά πως χρειαζόμαστε γερά κεφάλαια, αν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο“.

Αυτό το διήμερο διδακτικό ταξίδι “βούτηξε” τους συμμετέχοντες σε βαθιά νερά και τους ανάγκασε να αναρωτηθούν οι ίδιοι και να βρουν απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις, όπως: ποιο είναι το επιχειρησιακό τους μοντέλο, ποιες είναι οι κύριες οινομικές πηγές τους, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τι θέλουν να εξασφαλίσουν για το μέλλον της επιχειρησής τους και τι χρειάζονται για να δεσμέυσουν την συμμετοχή πελατών και εξυπηρετούμενων.

Αφού βρέθηκαν στη διαδικασία να απαντήσουν σε αυτά και άλλα ερωτήματα, οι συμμετέχοντες καθορίσαν τα κριτήρια για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών στρατηγικών. Στη δεύτερη ημέρα του Προγράμματος οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με τα βασικά εργαλεία (ideation, prototyping και testing) τα οποία θα χρειαστούν για να αναπτύξουν την κοινωνική τους επιχείρηση και να εξασφαλίσουν τους μελλοντικούς τους στόχους.

Για κάποιους από τους συμμετέχοντες ήταν η πρώτη φορά που έπαιρναν μέρος σε ανάλογο πρόγραμμα και η διαδικασία δημιουργίας ενός business model ήταν για αυτούς κάτι καινούριο και πρωτοπόρο. Η επιτυχία της διημερίδας ήταν το γεγονός ότι παρόλο που η διαδικασία φαινόταν χαοτική στην αρχή για αυτούς που συμμετείχαν πρώτη φορά, στη διάρκεια του διημέρου έγινε ανάλυση σε κάθε πτυχή δημιουργίας του μοντέλου, έτσι ώστε με το τέλος αυτής, το Impact Hub Athens, να έχει επιτύχει το στόχο του να κάνει διακριτή τη δημιουργία ενός business model ακόμα και στο πιο αρχάριο συμμετέχοντα.

Κάτι ακόμα πολύ βασικό από τη συγκεκριμένη διημερίδα, ήταν το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν εργάστηκαν μόνοι τους στα projects που τους δώθηκαν αλλά μπήκαν στη διαδικασία να έρθουν σε συνεργασία με συνομίλικους τους, να αντικούσουν τις διέες τους με αυτές άλλων και να δημιουργήσουν καινούριες. Αυτή η συλλογική συνεργασία ήταν στην ουσία το κλειδί για την επιτυχία του Προγράμματος.

Κλείνοντας, ο Baran -εκ μέρους της Business Models Inc- ανέφερε “Από την πλευρά μου, ήταν ευχαριστησή μου να συνεργαστώ και να εμπνεύσω μέσα από τη διαδασκαλία μου 17 projects, τα οποία παρουσιάζουν όλες τις πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας. Οι συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων δεν σταμάτησε ποτέ, ακόμα και στα διαλείμματα για καφέ. Σε μία από αυτές τις συζητήσεις καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όπως ακριβώς τα start-ups projects έχουν πλέον καθιερωθεί στο επιχειρησιακό χώρο, έτσι και οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναμένεται να διαταράξουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, αφού θα γίνονται όλο και περισσότερο απαραίτητες στις κοινότητες που θα δραστηριοποιούνται. Κάτι το οποίο μου δίνει ακόμη περισσότερα κίνητρα για να συνεχίσω να συνεργάζομαι με κοινωνικές επιχειρήσεις όποτε αυτό είναι δυνατό.”

Δωρητής Προγράμματος:

Print